křehutka sametová - Psathyrella lacrymabunda

Klobouk 30 - 100 mm, kuželovitý, vyklenutý, s tupým hrbolem, žlutě, okrově nebo rezavě hnědý, vláknitě plstnatý až šupinkatý, na okraji klobouku zbytky vela. Lupeny žlutavé následně až hnědočerné, ostří lupenů v mládí bíle vločkaté, slzící. Třeň 40 - 120 mm dlouhý, nahoře bělavý, směrem dolů hnědý, vláknitý. Roste hojně, jednotlivě, v malých skupinách nebo trsech, v opadu listnatých lesů, podél cest, v zahradách, na ruderálních místech, v trávě. Doba výskytu od června do listopadu. Nejedlá pro svou svíravou chuť.