křehutka - Psathyrella sp.

Do rodu patří houby s křehkými plodnicemi. Klobouk je kuželovitý, vyklenutý až plochý, silně hygrofánní, tmavé barvy, tmavě šedý, hnědý až rezavě hnědý. Lupeny šedé, často se světlým ostřím. Třeň většinou válcovitý a dutý. Plodnice se zbytky nebo bez vela. Křehutky rostou saprotrofně na zbytcích dřeva, listovém opadu nebo na zemi. V ČR velmi početný rod, obtížný z taxonomického hlediska. Vyskytují se na celém území botanické zahrady. Sebrány byly čtyři položky. Datum sběru: 10. září a 23. říjen.

 
 

Foto: Jiří Záškoda