holubinka parková - Russula depallens

Klobouk 50 - 100 mm, v mládí polokulovitý, plochý, následně vmáčklý až nálevkovitý, s prohýbaným ostrým okrajem. Pokožka klobouku růžově až karmínově červená, většinou od temene blednoucí do naokrověle, nazelenale nebo našedle krémové. Třeň 30 70 mm, válcovitý, bílý, někdy zčásti narůžovělý, na bázi žlutohnědavě skvrnitý. Dužnina bílá, za vlhka šednoucí. Roste roztroušeně, na světlých travnatých místech v lesích, zejména mimo les, v parcích, alejích, na vápnitých půdách. Doba výskytu od června do října. Nejedlá pro svou palčivou chuť.