kržatka - Tubaria sp.

Rod Tubaria zahrnuje houby, které mají malé až středně velké plodnice, žluté, okrové až červeno hnědé barvy. Klobouk je většinou hygrofágní, u některých druhů vláknitý od vela až vločkatý. Třeň má vzácně prsten. Roste saprotrofně na opadu a na dřevě. V Evropě je známo asi 10 druhů.