spálenka skořepatá - Ustulina deusta

Spálenka je poměrně velká houba s plochými, zprohýbanými, na jaře šedými, kožovitými stromaty se světlým okrajem, postupně se měnícími v tvrdá, zprohýbaná, laločnatá stromata. Z hlediska hospodářského patří k významným parazitům dřevin. Největší škody způsobuje v bukových porostech, vyskytuje se zejména na bázích kmenů nebo na kořenech v místě poranění. Spálenka skořepatá, dříve známá pod jménem dřevomor kořenový, způsobuje zejména hnilobu dřeva uvnitř pařezové části stromu a v kořenech. V areálu přírodovědecké fakulty se spálenka skořepatá nachází před budovou Ústavu matematiky a statistiky na obnažených kořenech bobkovišně. Datum sběru: 23. duben, 12. srpen. Stroma houby je jednoleté, odumřelá houba vytrvává na substrátu i více let. Nejedlá.

 
 

Foto: Jiří Záškoda