slizečka ocasatá - Xerula radicata

Patří mezi velké až středně velké houby s dlouhým třeněm. Klobouk je vyklenutý až široce kuželovitý, radikálně vrásčitý, slizký, okrově hnědý. Třeň 80 – 200 mm dlouhý, dole rozšířený a vřetenovitý, rýhovaný, hluboce kořenující. Roste hojně na starých pařezech a z kořenů (i hluboko v zemi ukrytých, zdánlivě ze země), v lesích, parcích, zejména pak v bučinách a dubohabřinách. V botanické zahradě roste hojně v části teplomilné nelesní vegetace Pavlovských vrchů z odumřelých kořenů listnatých stromů, v blízkosti platanu javorolistého. Datum sběru: 18. září, 17. října. Doba výskytu od května do listopadu. Jedlá, ovšem chuťově nevalná.

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jiří Záškoda