Petr Bureš: Systém a evoluce vyšších rostlin

Syllabus k přednášce (PDF)

Výukový herbář (Pavel Veselý)

Botanická fotogalerie (Dana Michalcová)

Učební pomůcka k přednášce – jaro 2011

  Úvod (PDF; 4 MB)

  Historie systematické botaniky (PDF; 6 MB)

  Taxonomické jednotky a botanická nomenklatura (PDF; 3 MB)

  Vyšší rostliny: vznik a hlavní znaky (PDF; 8 MB)

  Mechorosty (PDF; 20 MB)

  Ryniofyty (PDF; 4 MB)

  Plavuně (PDF; 10,5 MB)

  Kapraďorosty (PDF; 20 MB)

  Nahosemenné rostliny (PDF; 20 MB)

  Krytosemenné rostliny: úvod (PDF; 21 MB)

  Bazální krytosemenné (PDF; 10 MB)

  Bazální jednoděložné; liliidní linie (PDF; 17 MB)

  Commelinidní linie jednoděložných (PDF; 16 MB)

  Bazální a pravé dvouděložné (PDF; 16,6 MB)

  Rosidní, fabidní a malvidní linie dvouděložných (PDF; 25 MB)

  Asteridní, lamiidní a campanulidní linie (PDF; 41 MB)

Požadavky k zápočtu ze cvičení