Table 4. Numbers of recorded finds of Bankeraceae in particular countries of Central Europe. / Tabulka 4. Počty zaznamenaných nálezů lošáků v jednotlivých zemích střední Evropy.
 
Country  Czech Republic  Slovakia  Hungary  Austria  Southern Germany  Northern Germany  Poland  Central Europe - total
Period     -15 -45 -60 -75 -90 -05 -15 -45 -60 -75 -90 -05 -15 -45 -60 -75 -90 -05 -15 -45 -60 -75 -90 -05 -15 -45 -60 -75 -90 -05 -15 -45 -60 -75 -90 -05 -15 -45 -60 -75 -90 -05 -15 -45 -60 -75 -90 -05
Bankera fuligineoalba 3 7 12 6 1 2 1 1 2 9 1 2 1 4 2 1 6 2 3 9 5 2 8 6 11 3 1 7 3 1 21 24 15 29 15 18
Bankera violascens 2 14 12 5 5 6 1 5 1 1 2 9 13 10 16 1 4 7 4 4 6 1 1 1 5 26 16 27 30 27
Phellodon niger 7 12 47 17 15 18 2 5 9 3 2 11 20 19 15 15 9 4 17 8 3 5 12 1 6 9 14 2 1 2 4 36 45 54 70 56 53
Phellodon confluens 4 4 8 2 4 2 5 1 7 1 2 2 1 3 2 7 8 2 1 7 8 4 22 10 16
Phellodon connatus 8 30 42 19 4 13 1 1 4 5 3 1 3 7 7 3 3 7 2 1 4 6 2 13 7 12 18 11 5 1 1 1 36 45 45 46 37 36
Phellodon tomentosus 13 28 31 23 10 14 4 2 1 18 10 11 1 1 10 19 3 17 8 17 10 1 5 11 4 1 29 13 12 11 4 4 1 2 9 3 2 70 64 43 91 46 49
Hydnellum suaveolens 7 16 21 6 1 12 2 5 14 4 2 17 11 8 5 7 9 3 5 8 6 1 7 16 21 6 1 4 5 2 15 56 53 54 57 15 12
Hydnellum caeruleum 8 29 46 11 2 1 2 2 7 11 7 1 1 17 17 14 3 5 7 1 1 8 8 2 5 12 4 2 1 2 1 2 41 61 51 46 24 17
Hydnellum ferrugipes 1 1
Hydnellum floriforme 5 14 13 2 1 4 2 2 9 12 5 10 15 2 14 14 15 7 1 6 2 3 3 1 2 5 2 5 1 32 32 20 36 31 26
Hydnellum aurantiacum 2 1 1 1 2 1 1 4 1 3 1 1 1 1 2 3 3 6 7 4
Hydnellum peckii 8 16 2 9 4 2 13 6 4 1 1 6 12 8 5 15 2 1 3 9 13 6 7 2 4 1 1 18 23 20 34 23 33
Hydnellum mirabile 1 1 1 2 1
Hydnellum compactum 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 4
Hydnellum spongiosipes 1 2 4 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 5 1 3 4 3 12 12 4
Hydnellum ferrugineum 5 14 37 13 10 22 1 4 7 1 1 7 1 6 15 4 3 2 1 2 2 4 3 1 3 2 3 1 1 1 17 25 41 26 37 31
Hydnellum tardum 1 1 1 6 3 1 6 4 1
Hydnellum scrobiculatum 2 11 15 6 2 6 1 2 2 1 1 1 7 3 3 2 3 1 1 1 4 1 2 2 2 5 2 1 1 2 2 1 10 21 19 19 15 12
Hydnellum concrescens 6 20 41 21 5 9 4 3 17 11 11 9 1 5 7 7 4 1 3 8 4 5 18 8 3 4 29 20 2 5 1 45 38 51 60 57 41
Hydnellum cumulatum 1 1
Hydnellum geogenium 3 7 1 1 2 7 7 2 2 6 5 1 2 2 1 2 7 9 17 7 7
Sarcodon imbricatus 10 28 19 7 4 18 5 2 9 23 26 1 6 3 11 5 7 6 13 4 3 1 7 15 5 7 2 1 2 5 1 3 5 7 22 4 1 40 44 30 60 57 67
Sarcodon squamosus 1 3 6 3 5 12 1 1 5 4 2 1 3 1 11 5 9 11 12 1 2 9 10 7 15 9 9 22 31 39
Sarcodon leucopus 2 5 1 1 1 5 1 3 7 1 1 1 2 3 2 1 7 11 7 7 3 2
Sarcodon versipellis 1 2 1 12 3 1 7 1 1 5 3 4 1 1 6 9 17 5 6
Sarcodon scabrosus 8 20 10 7 7 5 6 3 1 3 1 4 1 1 3 4 1 11 20 21 17 15
Sarcodon glaucopus 1 6 1 2 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 7 4 8 7
Sarcodon fennicus 2 4 3 2 3 2 1 1 2 1 2 5 4 7 2 1
Sarcodon regalis 2 1 2 1
Sarcodon lepidus 1 2 1 1 1 2
Sarcodon lundellii 1 1
Sarcodon martioflavus 1 1 1 1
Sarcodon joeides 1 1 1 3 4 1 5 4
Sarcodon fuligineoviolaceus 1 1 2 4 1 1 2 1 4 2 1
Boletopsis leucomelaena *) 2 1 4 3 1 1 7 9 9 2 1 6 9 1 1 3 1 2 3 3 19 25 14
Boletopsis grisea *) 1 1 1 3 4 1 5 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 4 9 1 5 6 7
Total 79 259 407 168 84 148 42 5 21 154 137 71 1 2 6 31 1 4 123 180 8 141 124 160 76 22 33 131 101 44 126 103 30 74 126 110 37 19 20 91 25 14 484 590 525 776 592 553

Particular columns at each country show numbers of finds in historical periods: 1st column (-15) = up to 1915, 2nd column (-45) = 1916–1945, 3rd column (-60) = 1946–1960, 4th column (-75) = 1961–1975, 5th column (-90) = 1976–1990, 6th column (-05) = 1991–2005. The last 6 columns (Central Europe - total) represent the total sums for the whole of Central Europe.
*) The distribution of Boletopsis species until 1984 was taken from Kotlaba (1984); this is why other numbers of finds from the Czech Republic are not presented here.

Jednotlivé sloupce u každé země vyjadřují počty nálezů v historických obdobích: první sloupec (-15) = do r. 1915, druhý sloupec (-45) = 1916–1945, třetí sloupec (-60) = 1946–1960, čtvrtý sloupec (-75) = 1961–1975, pátý sloupec (-90) = 1976–1990, šestý sloupec (-05) = 1991–2005. Posledních šest sloupců (Central Europe - total) představuje celkové součty pro celou střední Evropu.
*) Rozšíření hrbolatek (Boletopsis) do r. 1984 bylo převzato z Kotlabovy práce (Kotlaba 1984); to je důvod proč v této tabulce nejsou prezentovány počty českých nálezů z jednotlivých období před vydáním této publikace.

Back to Hydnaceous fungi in Central Europe (Kotlaba’s book is cited there in literature). / Zpět na Lošáky ve střední Evropě (Kotlabova kniha je citována zde v literatuře).