Craterellus tubaeformis (= Cantharellus tubaeformis) - liška nálevkovitáFoto Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 2x), Radka Vítková (Hajnice 2009, v košíku vpravo přimíchána oranžová Cantharellus friesii)