Clavulina coralloides (= Clavulina cristata) - kuřátečko hřebenité

Foto Petr Hrouda (Žebětín 2010, 2x)