Cortinarius bolaris - pavučinec červenošupinný

Foto Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 2x)