Entoloma cetratum - závojenka štítovitá







Foto Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 3x)