Hydnum repandum - lišák zprohýbaný

Foto Tereza Dvořáková (Plavecké Podhradie 2010), Olga Rotreklová (Javorník 2010)