Macrolepiota rachodes - bedla červenajícíFoto Martina Nejezchlebová (Ždánice 2008)