Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika, tel. +420 532146269, fax +420 541211214

 
Mykologická exkurze 2006
Jeseníky, Vernířovice 13.–16. října a Nové Losiny 27.–30. října

 
Seznam zaznamenaných druhů makromycetů (záznamy pořídili: Martina Vašutová /UP Olomouc/, Daniel Dvořák & Petr Hrouda)

13. 10. 2006:   Hoštejn - údolí říčky Březná SZ od obce, údolní dno + východní svahy na pravém břehu Březné
14. 10. 2006:   Vernířovice - Švagrov, údolí Studeného potoka S-SV od obce, SZ-Z svah Jestřabího vrchu
15. 10. 2006:   Vernířovice - údolí Ztraceného potoka JJV od obce, od kóty 702,7 údolí k severovýchodu
27. 10. 2006:   Hanušovice - údolí potoka Z od obce (pravostranný přítok Moravy 0,5 km S od nádraží)
28. 10. 2006:   Nové Losiny - SZ svah a vrchol kopce Tři kameny, Sklenská dolina, louky na Z úbočí Sklenského vrchu
29. 10. 2006:   Nové Losiny - les SV-S od obce, západní svahy komplexu Černé stráně po rez. Františkov
 
Agaricus cf. arvensis - pečárka (žampion) ovčí 28
Agrocybe erebia - polnička lysá 15
Albatrellus ovinus - krásnopórka mlynářka (choroš ovčí) 15
Aleuria aurantia - mísenka oranžová 14
Alnicola sp. indet. - kržatka 15
Amanita crocea (= Amanitopsis c.) - pošvatka šafránová 14
Amanita gemmata - muchomůrka slámožlutá 14
Amanita mappa (= A. citrina) - muchomůrka citrónová 13
Amanita muscaria - muchomůrka červená 13 14 28
Amanita porphyria - muchomůrka porfyrová 13
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 14
Amanita spissa - muchomůrka šedivka 13 14
Amanita subgen. Amanitopsis - pošvatka 13
Apiocrea chrysosperma (anamorfa Hypomyces c.) - nedohub zlatovýtrusý 14 28
Armillaria ostoyae - václavka smrková 13
Armillaria sp. indet. - václavka 27
Asterophora lycoperdoides (= Nyctalis l.) - rovetka pýchavkovitá 13
Bisporella citrina - voskovička citrónová 15
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 14 15 27 28 29
Boletellus pruinatus (= Xerocomus fragilipes) - (sucho)hřib sametový 13
Boletus edulis - hřib smrkový 14 15
Boletus erythropus - hřib kovář 14 15 27
Boletus pulverulentus - hřib modračka 15
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 13 14 28 29
Cantharellus cibarius - liška obecná 15
Cantharellus tubaeformis - liška nálevkovitá 14 28
Chalciporus piperatus - hřib peprný 14 28
Chlorosplenium aeruginascens - zelenitka měděnková 15 29
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 13
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé 14 28
Clavulina cristata - kuřátečko hřebenité 15
Clavulina rugosa - kuřátečko svraskalé 14 15
Climacocystis borealis - plstnateček severský 14 15
Clitocybe clavipes - strmělka kyjonohá 14
Clitocybe phaeophthalma - strmělka vodopisná 15
Clitocybe cf. phyllophila - strmělka listomilná 14
Clitocybe sinopica - strmělka štěničná 14
Clitocybe spp. indet. - strmělky 13
Coltricia perennis - ďubkatec pohárovitý 14
Conocybe sp. indet. - kuželenka (čepičatka) 14
Coprinus atramentarius - hnojník inkoustový 14
Coprinus comatus - hnojník obecný 13
Coprinus micaceus - hnojník třpytivý 14 15
Coprinus sp. indet. - hnojník 13 28
Coriolopsis trogii - outkovka Trogova 14
Cortinarius subgen. Telamonia - pavučinec 13
Cortinarius sp. indet. - pavučinec 13
Crepidotus sp. indet. - trepkovitka 14 15
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 15
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 13 15 28
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 29
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 13 28
Dentipellis fragilis - ostnateček křehký 15
Dermocybe cinnamomea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) skořicová 14
Diatrype disciformis - korovitka terčovitá 15
Entoloma subgen. Nolanea - zvonovka 13
Entoloma sp. indet. - závojenka 15
Flammulina velutipes - penízovka sametonohá 15
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 13 14 15 28
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 13 15 27 29
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (= č. okrajová) 13 14
Ganoderma lipsiense - lesklokorka ploská 28
Geastrum fimbriatum - hvězdovka brvitá 13
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 13 28
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 15
Gomphidius glutinosus - slizák mazlavý 13
Gymnopilus penetrans (= G. hybridus) - šupinovka pařezová 13 14
Gymnopus confluens (= Collybia c.) - penízovka splývavá 13
Gymnopus peronatus (= Collybia p.) - penízovka hřebílkatá 15
Gyromitra infula - ucháč čepcovitý 15
Handkea excipuliformis (= Calvatia e.) - pýchavka palicovitá 13
Hebeloma mesophaeum - slzivka opásaná 14
Helminthosphaeria clavariarum - cizopaska kyjanková 15
Helvella lacunosa - chřapáč jamkatý 13
Hemimycena sp. indet. - helmovka 13 27
Hericium flagellum - korálovec jedlový 14 15
Heterobasidion annosum - kořenovník vrstevnatý 13 14 15 28 29
Hydnum repandum - lišák zprohýbaný 14 27
Hydnum rufescens - lišák ryšavý 14 15
Hygrocybe sp. indet. - voskovka 14
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 28 29
Hygrophorus olivaceoalbus - štavnatka olivově bílá 14
Hygrophorus penarius - šťavnatka buková 14
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 13 28
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 14 28
Hypholoma marginatum - třepenitka roztroušená 14 15
Hypholoma sublateritium - třepenitka cihlová 14
Hypoxylon cf. fragiforme / fuscum - dřevomor červený nebo d. hnědý 15 29
Hypoxylon sp. indet. - dřevomor 14
Inocybe pudica - vláknice zardělá 13
Inocybe sp. indet. - vláknice 13 27
Kuehneromyces mutabilis (= Pholiota m.) - opeňka měnlivá 13
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 14
Laccaria cf. laccata - lakovka laková 14
Lacrymaria lacrymabunda (= Psathyrella velutina) - křehutka (pláčivka) sametová 14
Lactarius blennius - ryzec zelený 13 14 15 27
Lactarius camphoratus - ryzec kafrový 15
Lactarius glyciosmus - ryzec vonný 14
Lactarius helvus - ryzec hnědý 13 14 15 27
Lactarius lignyotus - ryzec čerbnohlávek 14
Lactarius mitissimus - ryzec oranžový 14 28
Lactarius necator - ryzec šeredný 13 29
Lactarius picinus - ryzec datlí 14
Lactarius pyrogalus - ryzec palčivý 13
Lactarius rufus - ryzec ryšavý 14 28
Lactarius scrobiculatus - ryzec ďubkovaný 15
Lactarius serifluus - ryzec syrovátkový 13
Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý 13 15
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 29
Lentinellus cochleatus - houžovec hlemýžďový 13
Lenzites betulina - lupeník březový 13
Lenzites gibbosa (= Trametes g.) - outkovka hrbatá 13
Lepiota cf. castanea - bedla kaštanová 14
Lepiota clypeolaria - bedla vlnatá 15
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 13
Lepista nebularis - strmělka mlženka 13 14 15
Lepista nuda - čirůvka fialová 13 15
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 13 27
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 14
Lyophyllum connatum - líha srostlá 13 14
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 15
Marasmiellus sp. indet. - špička 29
Marasmius alliaceus - špička cibulová 13 14 15
Marasmius cohaerens - špička rohonohá 15
Marasmius epiphyllus - špička listožijná 14 15
Marasmius oreades - špička travní (š. obecná) 28
Megacollybia platyphylla - penízovka širokolupenná 13
Melanoleuca sp. indet. - tmavobělka 15
Meruliopsis corium - dřevokaz papírovitý 14
Merulius tremellosus - dřevokaz rosolovitý 14 15
Mycena arcangeliana - helmovka Oortova 14 15
Mycena avenacea - helmovka jesenní 14
Mycena crocata - helmovka šafránová 14
Mycena epipterygia - helmovka slizká 14 15
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 13 14 28
Mycena galopus - helmovka mléčná 28
Mycena maculata - helmovka skvrnitá 15
Mycena pelianthina - helmovka zoubkatá 15
Mycena polygramma - helmovka rýhonohá 15
Mycena pterigena - helmovka kapradinová 15
Mycena pura - helmovka ředkvičková 13 14
Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá 15
Mycena stipata (= M. alcalina) - helmovka louhová 15
Mycena zephirus - helmovka zefírová 15
Mycena sp. indet. - helmovka 27
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 14 28
Oligoporus ptychogaster (anamorfa) - bělochoroš pýchavkovitý 14
Omphalina grossula - kalichovka Grossova 15
Panaeolina foenisecii - kropenatec otavní 14
Paxillus involutus s. l. - čechratka podvinutá 13 27 28
Peniophora sp. indet. - kornatka 14
Peziza sp. indet. - řasnatka (kustřebka) 14
Phaeolepiota aurea - bedlovnice zlatá 15
Phellinus sp. indet. - ohňovec (na jabloni v obci) 29
Pholiota cerifera (= P. aurivella) - šupinovka zlatozávojná 13
Pholiota flammans - šupinovka ohnivá 14
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 14 15
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 13
Piptoporus betulinus - březovník obecný 15 27
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 14 15 27 29
Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná 14
Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní 27
Pluteus atromarginatus - štítovka černolemá 15
Pluteus cervinus - štítovka jelení 13 14 15 28
Pluteus cf. ephebeus - štítovka jinošská 27
Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova 14 28
Pluteus umbrosus - štítovka stinná 15
Polyporus brumalis - choroš zimní (= poloplástvový) 14
Polyporus varius - choroš měnlivý 14 15 27
Porphyrellus porphyrosporus - hřib nachovýtrusý 14 28
Postia caesia (= Tyromyces c.) - bělochoroš modravý 14
Postia stiptica (= Tyromyces s.) - bělochoroš hořký 13
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná 14 15 29
Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá 14
Psilocybe arcana - lysohlávka tajemná 14 15
Psilocybe bohemica - lysohlávka česká 14
Psilocybe semilanceata - lysohlávka kopinatá 14
Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková 28
Ramaria apiculata - kuřátka nazelenalá 13
Ramariopsis sp. indet. - kuřinec 14
Rhodocollybia butyracea - penízovka máslová 28 29
Rhodocollybia butyracea var. asema - penízovka kuželovitá 13 14 15 28 29
Rhodocollybia filamentosa - penízovka vláknitá 13
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 14 28 29
Rhodocybe gemina (= R. truncata) - rudoušek uťatý 13
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 13 14
Russula adusta - holubinka osmahlá 13
Russula aeruginea - holubinka trávozelená 28
Russula azurea - holubinka azurová 14
Russula chloroides - holubinka akvamarínová 14
Russula cyanoxantha - holubinka namodralá 14 15
Russula cyanoxantha f. peltereaui - holubinka namodralá zelená 15
Russula emetica - holubinka vrhavka 14
Russula erythropoda (= R. xerampelina) s. l. - holubinka révová 13 14 28
Russula foetens - holubinka smrdutá 13
Russula grisea s. l. - holubinka doupňáková 15
Russula lepida - holubinka sličná 13 28
Russula mairei - holubinka nádherná 14 15
Russula mustelina - holubinka kolčaví 15
Russula nigricans - holubinka černající 13 14 27 28
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 13 14 27 29
Russula polychroma (= R. integra) - holubinka celokrajná 14
Russula puellaris - holubinka dívčí 29
Russula romellii - holubinka Romellova 15
Russula velutipes - holubinka jitřenková 13
Russula vesca - holubinka mandlová 14 29
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 28
Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý 15
Serpula himantoides - dřevomorka lesní 15
Skeletocutis nivea - bělochoroš polokloboukatý 14
Spinellus sp. indet. - houbáš (hostitel: Mycena sp. - helmovka) 14
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 14 28
Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící 28
Stereum subtomentosum - pevník plstnatý 14 15
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 14 28
Stropharia caerulea - límcovka modrá 13 15 28
Stropharia coronilla - límcovka věnčená 13
Stropharia squamosa - límcovka šupinatá 14
Suillus grevillei - klouzek sličný (= modřínový) 14 29
Suillus viscidus (= S. aeruginascens) - klouzek žíhaný 13
Tarzetta sp. indet. - zvonkovka 13
Tephrocybe sp. indet. - líha / penízovka (různé pojetí českého jména rodu) 13
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 14 28
Trametes versicolor - outkovka pestrá 13 14 28
Tremella foliacea - rosolovka listovitá 15
Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá 14
Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový 28
Tricholoma cf. album - čirůvka bílá 13
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 13 14 27 28
Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá 14
Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská 13 28
Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná 14
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 14 28
Tubaria hiemalis s. l. - kržatka zimní 28
Tubaria sp. indet. - kržatka 13
Tylopilus felleus - podhřib žlučový (hřib žlučník) 14
Typhula erythropus - paluška červenonohá 15
Typhula phacorrhiza - paluška štíhlá 15
Tyromyces sp. indet. - bělochoroš 15
Volvariella gloiocephala - kukmák okázalý 14
Xerocomus badius - suchohřib hnědý 13 14 15 27 28 29
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 14 28 29
Xerocomus subtomentosus - suchohřib plstnatý 14
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá 13 14 15 29
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 13 14 15 29
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá 14

Bonusové foto: Co tam asi tak hledají? Že by tohle?

Veškeré shromážděné fotografie z vernířovické exkurze (od Dana Dvořáka, Martina Jirouška a Venduly Křoupalové) jsou ke stažení na http://mittic.rezzzpect.com/fotky/index.html.

P. S. Sladká prdelka (čtenáři Sorry vědí... :o) pro hospodského z Nových Losin. Zavíračka až dojde žízeň, řízek s bramborem za 50, guláš s knedlíkem za 45 ... a s osmi knedlíky - no hádejte - správně, taky za 45! :o)
Osobní dodatek: V téže době dávám kyselou prdel reklamně provařené firmě StudentAgency. Z Brna do Olomouce vás FTL Prostějov doveze za 75 korun, vlakem vyjde zákaznické jízdné na 74, a StudentAgency? 150 Kč - jo, čtete dobře, sto padesát korun českých. S nesolidní firmou, která si dumpingové ceny na některých linkách kompenzuje předraženým jízdným na linkách jiných - never more... :o(  Hospodský z Losin určitě nemá takové zisky, zato ale je vidět, že on podniká pro lidi!
 

Poslední změna na této stránce: 4. 1. 2007

Veškeré náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz

Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie