MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
 
Mykologická exkurze 2011
Dolní Žandov (pomezí Českého a Slavkovského lesa) 8.–11. října, Šindelová (Krušné hory) 11.–14. října, Krásno (Slavkovský les) 14.–17. října
 
Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání různých skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s odlišným podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních stanovišť.
Biotopem, jehož mykobiota je demonstrována v rámci exkurzí roku 2011, jsou podmáčené, zejména jehličnaté lesy vyšších poloh. Tento typ biotopu byl dosud na mykologických exkurzích navštíven pouze oktajově (izolované lokality Hrubého Jesníku a Žďárských vrchů), zatímco v podstatně větším rozsahu se vyskytuje v pohořích na severu a západě České republiky (Šumava, Slavkovský les, Krušné a Jizerské hory). Pro exkurze byla vybrána oblast západní části Krušných hor a Slavkovského lesa, kde je možno nalézt uvedený typ lesů v širším rozmezí nadmořských výšek, od vrchovinných po horské polohy.
 
Přehled exkurzních tras a zaznamenaných druhů makromycetů (s uvedením data nálezu; záznamy pořídili Daniel Dvořák, Jan Běťák & Petr Hrouda)

  8. 10. 2011:   Dolní Žandov, exkurze východně od obce v oblasti vrchu Stará díra (bory, smrčiny, březové lemy, smíšené porosty jehličnaté i listnaté)
  9. 10. 2011:   Dolní Žandov, exkurze JZ od obce směrem do Dyleňského lesa: Brtná (směs dřevin podél cesty)–Střední vrch–Nová cesta (jehličnaté lesy: smrk, borovice, modřín)–Mechové údolí (mokřad s rozptýlenými listnáči)
10. 10. 2011:   Dolní Žandov, exkurze do vrcholové partie Slavkovského lesa v okolí Kladské: Tajga–Bašusova cesta–Lysiny–Vysoké sedlo (demonstrace mykobioty rašelinného boru a vrcholových smrčin)

11. 10. 2011:   Šindelová, exkurze JZ od obce: les směrem k zámku Favorit, údolí potoka Skřiváň (smrčiny s příměsí jiných dřevin)
12. 10. 2011:   Šindelová, exkurze JV od obce, les Poušť křížem krážem (optimální ukázka mykobioty podmáčených lesů Krušných hor - smrčina, sem tam s příměsí jiných dřevin; vně lesa pruh pastvin a listnatých deřvin podél potoka)
13. 10. 2011:   Šindelová, exkurze SV od obce Přebuz směrem k německé hranici - okolí staré továrny pod Plochým vrchem (horská smrčina), okolí Rolavského rybníka (rozvolněný podmáčený porost), Velký močál (rašeliniště s klečí) [záznam 13] / Přebuzské vřesoviště + okolní pastvina [záznam 13*; výskyt v obou oblastech označen 13+]

14. 10. 2011:   Krásno, exkurze v SZ okolí obce a na svahu vrchu Šibeník (směs porostů s převažujícím smrkem a břízou, polootevřený prostor bývalého lomu)
15. 10. 2011:   Krásno, exkurze JZ od obce podél Dlouhé stoky (smrčina)–les severně od Upolínové louky (ukázka biotopu vyšších poloh Slavkovského lesa, vlhká smrčina, místy vrby nebo olše)–Křížky (vřesoviště a okolní pastviny)
16. 10. 2011:   Krásno, exkurze západně od obce na lokalitu V borkách (vytěžené rašeliniště zarůstající vřesem + lem lesa - břízy, borovice)–les ke Komářímu vrchu (smrčina, podél potoka zčásti zalesněné rašeliniště)
 
Agaricus sylvaticus - pečárka (žampion) lesní 11 15 16
Agaricus urinascens (= A. macrosporus) - pečárka (žampion) velkovýtrusá 15
Albatrellus ovinus - krásnopórka mlynářka (choroš ovčí) 9
Alnicola sp. indet. - olšovička 15
Amanita citrina (= A. mappa) - muchomůrka citrónová 8 11
Amanita muscaria - muchomůrka červená 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Amanita muscaria var. aureola - muchomůrka červená zlatá 12
Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná 10
Amanita porphyria - muchomůrka porfyrová 8 12
Amanita regalis - muchomůrka královská 13
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 8 9 10 11 12 13 16
Amanita spissa - muchomůrka šedivka 8 9 12 16
Amanita battarae (= A. umbrinolutea) - pošvatka (muchomůrka) žlutoolivová 10 12
Amanita fulva (= Amanitopsis f.) - pošvatka (muchomůrka) plavá 9 10 11 12
Amanita submembranacea (= Amanitopsis s.) - pošvatka (muchomůrka) blanitá 13 14
Amylostereum areolatum - pevník smrkový 11
Antrodia heteromorpha - outkovka různotvará 9 10 13 15 16
Antrodia serialis - outkovka řadová 11 12
Armillaria cepistipes - václavka cibulkotřenná 9
Armillaria cf. gallica - václavka hlíznatá 10 cf.
Armillaria ostoyae - václavka smrková 9 11
Armillaria sp. indet. - václavka 15
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá 12 15
Bankera violascens - bělozub nafialovělý 12
Bisporella citrina - voskovička citrónová 9
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 8 9 11
Boletus calopus - hřib kříšť 9 12
Boletus edulis - hřib smrkový 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Boletus erythropus - hřib kovář 9 11 12 15
Boletus reticulatus (= B. aestivalis) - hřib dubový 9
Bovista nigrescens - prášivka černající 12 14
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý 10 13
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 8 9 10 11 12 14 15 16
Cantharellus amethysteus - liška ametystová 15
Cantharellus cibarius - liška obecná 9 10 11 16
Cantharellus tubaeformis - liška nálevkovitá 9 12 16
Chalciporus piperatus - hřib peprný 10 11 12 13 15
Chroogomphus helveticus - slizák švýcarský 11 14
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 11 14 15 16
Clavaria argillacea - kyjanka hlínová 13*
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 8 10 11 12 15
Clavulina coralloides var. bicolor - kuřátečko hřebenité dvoubarvé 10 15
Clavulinopsis sp. indet. - kyjovečka 15
Clitocybe clavipes - strmělka kyjonohá 8 11 14 15
Clitocybe ditopus - strmělka aromatická 12
Clitocybe fragrans - strmělka vonná 14 15
Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá 11 14
Clitocybe nebularis (= Lepista n.) - strmělka mlženka 8 11
Clitocybe odora - strmělka anýzka 11 15 16
Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá 13
Clitocybe spp. indet. - strmělky 11 14
Clitopilus prunulus - mechovka obecná 15 16
Collybia cirrhata - penízovka řasnatá 14 16
Collybia tuberosa - penízovka hlíznatá 16
Coltricia perennis - ďubkatec pohárovitý 15
Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý 8 15
Coprinus comatus - hnojník obecný 9 13 14
Cordyceps ophioglossoides - housenice cizopasná 9 13
Cortinarius anomalus s. l. - pavučinec odchylný 9 10 13* 15 16
Cortinarius armillatus - pavučinec náramkovitý 9 cf. 14
Cortinarius brunneus - pavučinec brunátný 13
Cortinarius collinitus - pavučinec plavooranžový 12 13+ 16
Cortinarius delibutus - pavučinec natřený 14 15
Cortinarius flexipes - pavučinec promodralý (též p. pelargoniový) 15
Cortinarius gentilis - pavučinec příbuzný 15
Cortinarius malachius - pavučinec malachitový 15 16
Cortinarius multiformis - pavučinec mnohotvárný 13 15 16
Cortinarius obtusus - pavučinec tupý 13
Cortinarius pholideus - pavučinec šupinonohý 12 14
Cortinarius scaurus - pavučinec datlový 13
Cortinarius traganus - pavučinec kozlí 11 13
Cortinarius trivialis - pavučinec osikový 15
Cortinarius cf. variecolor - pavučinec měnlivý 10
Cortinarius varius - pavučinec různý 15
Cortinarius vibratilis - pavučinec míhavý 16
Cortinarius subgen. Telamonia - pásenka (též pavučinec) 9 13
Cortinarius sp. indet. - pavučinec 11
Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková 10 11 13+ 14 15 16
Cystoderma amianthinum var. lilacipes - zrnivka osinková (fialovotřenná?) 13*
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 8 13 15
Cystoderma terrei - zrnivka rumělková 12 16
Cytidia salicina - kůžička červená 15
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 8 9 10 12 13 14
Daedalea quercina - síťkovec dubový 9
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 8 9 11 12 15
Dermocybe bataillei - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) Batailleova 10 12 13+ 14 15
Dermocybe cinnamomea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) skořicová 8 11 15
Dermocybe crocea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) šafránová 9 10 13* 14 16
Dermocybe croceocona - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) měďová 13 16
Dermocybe phoenicea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) hnědočervená 9
Dermocybe semisanguinea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) polokrvavá 9 12 15 16
Dermocybe tubaria - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) mokřadní 16
Dermocybe uliginosa - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) bažinná 15
Elaphomyces muricatus - jelenka pestrá 9
Entoloma conferendum - závojenka křížovýtrusá 10 13 14
Entoloma sp. indet. - závojenka 16
Eutypa maura - bradavkatka javorová 16
Exidia plana - černorosol bukový 11
Exidia recisa - černorosol terčovitý 14
Exobasidium vaccinii - plíška brusinková 9
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 8 9 10 11 12 14
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (= č. okrajová) 13 15
Galerina sp. indet. - čepičatka 9 10 12 13+ 14
Ganoderma applanatum (= G. lipsiense) - lesklokorka ploská 9 15 16
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 8 9 12 16
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 9 11 16
Gomphidius glutinosus - slizák mazlavý 11 12 14
Gomphidius roseus - slizák růžový 9 16
Gymnopilus penetrans s. l. (incl. G. hybridus) - šupinovka (plaménka) pařezová 8 10 11 12 14 16
Gymnopilus picreus - šupinovka (plaménka) poprášená 10
Gymnopus confluens (= Collybia c.) - penízovka splývavá 8 11 14 16
Gymnopus peronatus (= Collybia p.) - penízovka hřebílkatá 10 11 12 16
Hapalopilus rutilans - hlinák červenající 14
Hebeloma mesophaeum (agg.) - slzivka opásaná 13 cf. 14
Hebeloma sp. indet. - slzivka 8 10 11 14 16
Hemimycena sp. indet. - helmovka 15
Heterobasidion annosum s. l. - kořenovník vrstevnatý 9 14
Hohenbuehelia tremula (= H. rickenii) - hlívička Rickenova 13*
Hydnellum concrescens - lošákovec pásovaný (= l. kruhatý) 13 cf.
Hydnum repandum - lišák zprohýbaný 9
Hydnum rufescens (agg.) - lišák ryšavý 8 12
Hygrocybe chlorophana - voskovka citrónová 15
Hygrocybe coccinea - voskovka šarlatová 13* cf. 15
Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá 13 14
Hygrocybe laeta - voskovka veselá 15
Hygrocybe cf. miniata - voskovka krvavá 12 14
Hygrocybe punicea - voskovka granátová 15
Hygrocybe russocoriacea - voskovka juchtová 15
Hygrocybe virginea - voskovka panenská 13+ 15
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 10 11 12 14 15
Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná (13. 10. bílá forma) 13 15
Hygrophorus olivaceoalbus - štavnatka olivově bílá 9 10 13 16
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 12 13 14 15 16
Hymenochaete tabacina - kožovka tabáková 15
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 8 9 10 11 12 13 14
Hypholoma elongatum - třepenitka prodloužená 13+ 16
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 8 9 10 12 14
Hypholoma marginatum - třepenitka roztroušená 10 12 15
Hypholoma radicosum - třepenitka kořenující 13
Hypholoma cf. udum - třepenitka vlhkomilná 16
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 9 14 15
Hypomyces viridis (= Peckiella v.) - nedohub zelený 15 16
Hypomyces viridis (anamorfa) - nedohub zelený 15 16
Inocybe geophylla - vláknice zemní 14
Inocybe geophylla var. lilacina - vláknice zemní fialová 12
Inocybe sp. indet. - vláknice 8 11 13 14
Inonotus radiatus - rezavec lesknavý 9 15
Ischnoderma benzoinum - smolokorka pryskyřičnatá 13
Kuehneromyces mutabilis - opeňka měnlivá 9 11 14
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 8 9 10 13 14
Laccaria cf. laccata - lakovka laková 9 10 14
Laccaria cf. proxima - lakovka statná 10 12 13 14 16
Laccaria sp. indet. - lakovka 16
Lactarius aspideus - ryzec lemovaný 15 16
Lactarius blennius - ryzec zelený 11
Lactarius deliciosus - ryzec pravý 9 cf. 15
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 10 12 13 15 16
Lactarius glyciosmus - ryzec vonný 14 16
Lactarius helvus - ryzec hnědý 10 11 12 13+ 16
Lactarius lacunarum - ryzec bažinný 15 cf.
Lactarius lignyotus - ryzec černohlávek 12 15 16
Lactarius mammosus - ryzec libovonný 12 13 15
Lactarius mitissimus - ryzec oranžový 13 15
Lactarius pallidus - ryzec bledý 14
Lactarius picinus - ryzec datlí 15
Lactarius pubescens - ryzec pýřitý 15
Lactarius quietus - ryzec dubový 16
Lactarius rufus - ryzec ryšavý 8 9 10 11 12 13+ 14 15 16
Lactarius tabidus (= L. theiogalus) - ryzec liškový 9 10 12 13+ 16
Lactarius torminosus - ryzec kravský 9 14
Lactarius turpis (= L. necator) - ryzec šeredný 9 10 13* 14 16
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 12
Lactarius vietus - ryzec scvrklý 14
Leccinum brunneogriseolum - kozák hnědošedý 9 cf. 12 14 15
Leccinum holopus - kozák bílý 11 cf. 16
Leccinum quercinum - křemenáč dubový 9
Leccinum rufum - křemenáč osikový 15
Leccinum scabrum - kozák březový 8 9 cf. 12 14
Leccinum variicolor - kozák barvoměnný 9 14 16
Leccinum versipelle - křemenáč březový 9 12 14
Lentinus suavissimus - houževnatec vonný 15
Lenzites betulina - lupeník březový 9
Leotia atrovirens - patyčka černozelená 8
Leotia lubrica - patyčka rosolovitá 12
Lepiota felina - bedla černošupinatá 11
Lepiota magnispora (= L. ventriosospora) - bedla nažloutlá 14
Lepista flaccida f. gilva - strmělka plavá 9 11
Lepista nuda - čirůvka fialová 11 15
Leptoporus mollis - bělochoroš fialovějící 13
Lycoperdon nigrescens (= L. foetidum) - pýchavka horská 14
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 8 9 11 13 14 15 16
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 10
Lycoperdon umbrinum - pýchavka huňatá 8 10 cf. 15 cf.
Lycoperdon excipuliforme (= Handkea, Calvatia) - plešivka (pýchavka) palicovitá 11 14 15 16
Lycoperdon utriforme (= Handkea u., Calvatia u.) - plešivka (pýchavka) dlabaná 14
Lyophyllum connatum - líha srostlá 10 13
Macrolepiota procera - bedla vysoká 11 cf.
Macrolepiota puellaris - bedla dívčí 11
Macrolepiota rachodes (= Chlorophyllum r.) - bedla červenající 8 9 14 15
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 15
Megacollybia platyphylla - penízovka širokolupenná 10
Melanoleuca cognata - tmavobělka žlutavá 12 16
Merulius tremellosus (= Phlebia t.) - dřevokaz rosolovitý 15
Micromphale perforans (= Marasmiellus p.) - špička provrtaná 9 cf. 13 15 16
Mycena adonis - helmovka jitřenková 13
Mycena aurantiomarginata - helmovka zlatobřitá 15
Mycena epipterygia - helmovka slizká 8 11 12 13+ 14 16
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 8 11 12 13 14 15
Mycena galopus - helmovka mléčná 9 13 14 16
Mycena maculata - helmovka skvrnitá 10
Mycena metata - helmovka kuželovitá 9 12 14 15
Mycena pura - helmovka ředkvičková 8 9 14 15
Mycena rosella - helmovka narůžovělá 11 15
Mycena rubromarginata - helmovka červenobřitá 14
Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá 15
Mycena vulgaris - helmovka obecná 15
Mycena zephirus - helmovka zefírová 11
Myxomphalia maura - kalichovka spáleništní 13
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 14
Nectriopsis violacea - rážovka fialová 16
Omphalina hepatica - kalichovka masová 13 cf.
Oxyporus populinus - ostropórka topolová 11
Panellus mitis - pařezník jemný 13
Panellus serotinus - pařezník pozdní 11
Panellus stipticus - pařezník obecný 11
Paxillus involutus s. l. - čechratka podvinutá 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Peziza badia - řasnatka (kustřebka) hnědá 13
Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův 11 12
Phellinus igniarius - ohňovec obecný 9
Phellodon connatus (= P. melaleucus) - lošáček tmavý 12
Pholiota adiposa - šupinovka slizká 9 11 14
Pholiota alnicola - šupinovka olšová 15
Pholiota gummosa - šupinovka gumovitá 14
Pholiota highlandensis - šupinovka spáleništní 13
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 9 11 15
Pholiota mixta - šupinovka bledookrová 13 14
Pholiota spumosa - šupinovka borová 13
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 8 10 12 14 15 16
Piptoporus betulinus - březovník obecný 8 11 12 14 15
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 9 11 12 15
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 8 11 15
Pluteus cervinus - štítovka jelení 14
Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova 11
Polyporus badius - choroš smolonohý 15
Polyporus brumalis - choroš zimní (též ch. poloplástvový) 15
Porphyrellus porphyrosporus - hřib nachovýtrusý 8
Postia caesia (= Oligoporus c., Tyromyces c.) - bělochoroš modravý 10 11 14 15
Postia fragilis (= Oligoporus f., Tyromyces f.) - bělochoroš křehký 16
Postia guttulata (= Oligoporus g., Tyromyces g.) - bělochoroš slzící 9 11 12 16
Postia ptychogaster (= Oligoporus p.; anamorfa) - bělochoroš pýchavkovitý 9 10 11 12 14 16
Postia stiptica (= Oligoporus s., Tyromyces s.) - bělochoroš hořký 8 10 13
Postia tephroleuca (= Oligoporus t., Tyromyces t.) - bělochoroš našedlý 15 cf.
Postia sp. indet. - bělochoroš 16
Psathyrella caput-medusae - křehutka hlava Medúzina 15
Psilocybe albobrunnea - lysohlávka 16
Psilocybe semilanceata - lysohlávka kopinatá 12
Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková 8 9 11 12 15 16
Ramaria abietina (= R. ochraceovirens) - kuřátka zelenající 11
Rhodocollybia butyracea - penízovka máslová 8 9 11 15 16
Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá 8 10 11 12 13 14 15 16
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 11 12 15 16
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 10 15
Rigidoporus sanguinolentus (= Physisporinus s.) - pórnatice krvavějící 15
Ripartites tricholoma - čechratička čirůvková 8 10
Russula aeruginea - holubinka trávozelená 8 9 14 15 16
Russula alnetorum (= R. pumila) - holubinka olšinná 14
Russula betularum - holubinka březová 14 16
Russula decolorans - holubinka odbarvená 8 9 16
Russula emetica - holubinka vrhavka 8 9 11 12 13 14 15 16
Russula erythropoda (= R. xerampelina) s. l. - holubinka révová 8 9 13 14 15 16
Russula exalbicans (= R. pulchella) - holubinka parková 13
Russula fellea - holubinka žlučová 11
Russula fragilis - holubinka křehká 9 14
Russula helodes - holubinka rašelinná 16
Russula mustelina - holubinka kolčaví 11 12 13 15 16
Russula nauseosa - holubinka raná 13
Russula nigricans - holubinka černající 8 9 10 15 16
Russula nitida - holubinka lesklá 16 cf.
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Russula paludosa - holubinka jahodová 10 11 12 13 16
Russula polychroma (= R. integra) - holubinka celokrajná 11 12 15
Russula puellaris - holubinka dívčí 8 12
Russula queletii - holubinka Quéletova 13 15
Russula sanguinea - holubinka krvavá 15
Russula sardonia - holubinka jízlivá 9 14
Russula vesca - holubinka mandlová 15
Russula vinosa s. l. (incl. R. punctata) - holubinka tečkovaná 15
Sarcoleotia turficola - čihovitka blatní 13
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 9
Scleroderma citrinum - pestřec obecný 10
Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý 8 14
Setulipes androsaceus (= Marasmius a.) - špička žíněná 9 10 12
Skeletocutis amorpha - kostrovka beztvará 8 14 15
Skeletocutis carneogrisea - kostrovka šedavá 15
Sparassis crispa - kotrč kadeřavý 8
Spinellus sp. - houbáš (též ježohubka) 15
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 9 10 11 12 14
Stereum rugosum - pevník korkovitý 8 9 12 14 15
Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící 13 15 16
Strobilurus esculentus - penízovka smrková 11 13 16
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 8 9 11 13 14 15
Stropharia caerulea - límcovka modrá 8 10 14
Stropharia coronilla - límcovka věnčená 14
Stropharia semiglobata - límcovka polokulovitá 9 12 13* 15
Suillus bovinus - klouzek kravský 9 12 16
Suillus cavipes (= Boletinus cavipes) - klouzek (hřib) dutonohý 9 16
Suillus grevillei - klouzek sličný (též k. modřínový) 8 9 11 15
Suillus luteus - klouzek obecný 9 12 15 16
Suillus variegatus - klouzek (hřib) strakoš 9 11 12 13 16
Suillus viscidus (= S. aeruginascens) - klouzek žíhaný 11
Tapinella atrotomentosa - čechratka černohuňatá 9 11 15 16
Thelephora palmata - plesňák zápašný 13 15
Thelephora terrestris - plesňák zemní 12 15
Trametes gibbosa - outkovka hrbatá 9
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 11 12 13
Trametes versicolor - outkovka pestrá 9 10 12 14
Tremella encephala - rosolovka průsvitná 12
Tremella foliacea - rosolovka listovitá 10 11 15
Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá 8 12 15
Tremiscus helvelloides (= Guepinia h.) - rosolovec červený 13
Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový 8 10 12 15
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový 8
Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá 13 14 15 16
Tricholoma portentosum - čirůvka havelka 15
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 9
Tricholoma terreum - čirůvka zemní 12 14
Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská 11 12 13 16
Tricholoma virgatum - čirůvka žíhaná 13 cf. 15
Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná 13
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 9 13 14 15 16
Tylopilus felleus - podhřib žlučový (hřib žlučník) 9 12
Vascellum pratense (= V. depressum) - pýchavka (popelnička) stlačená 8 14
Volvariella bombycina - kukmák bělovlnný 8
Vuilleminia sp. indet. - větvovka 16
Xerocomus badius - suchohřib hnědý 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 8 9 10 11 12 15
Xerocomus ferrugineus - suchohřib osmahlý 9 cf. 12 13 14 15 16
Xerocomus pruinatus (= Boletellus p., X. fragilipes) - suchohřib sametový 8 9 11 16
Xerocomus subtomentosus - suchohřib plstnatý 8 cf.
 

Poslední změna na této stránce: 2. 2. 2012
Náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno
Titulní stránka projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie