MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
 
Mykologická exkurze 2012
Českolipsko a Lužické hory: Sloup v Čechách 5.–8. října, Cvikov 8.–11. října, Nový Bor 19.–22. října
 
Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání různých skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s odlišným podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních stanovišť.
V roce 2012 byly mykologické exkurze vedeny do oblasti Českolipska a Lužických hor. Po teplomilných lesích na vápencovém podloží a podmáčených jehličinách vyšších poloh (navštívených v minulých letech) je tento ročník zaměřen na ukázku mykobioty pískovcových oblastí (převážně kyselé bory) a lesů na výchozech bazických vyvřelin. Tyto diametrálně odlišné, a přece zajímavé biotopy se blízce potkávají v oblasti, kde je široký pruh druhohorních písků, táhnoucí se od Labských pískovců přes Ralskou pahorkatinu a Polomené hory dál do nitra České tabule, prorážen vyvřelými vrcholy třetihorních těles, formujících Lužické hory a České středohoří.
 
Přehled exkurzních tras a zaznamenaných druhů makromycetů (s uvedením data nálezu; záznamy pořídili Daniel Dvořák, Jan Běťák & Petr Hrouda)

  5. 10. 2012:   Staré Splavy, Selská rokle (směs porostů, borovice, smrk, buk, dub)–Černá rokle (na hřebeni nad roklemi převládá borůvkový bor)–Vůbčářská rokle (převážně smrčina)–podél trati do Doks (travnatý bor s příměsí listnáčů)
  6. 10. 2012:   Sloup v Čechách, exkurze východně až SV od obce, kolem rekreačního střediska Jitřenka (boro-doubrava, dále borůvkový bor) na trachytový vrch Šišák (na úbočí směs jehličnanů, na vrcholu klenová bučina) a dále přes údolí (pastviny, olšiny) k vrchu Ortel (též trachyt, směs porostů jako na Šišáku)
  7. 10. 2012:   Sloup v Čechách, exkurze jižně až JV od obce, Konvalinkový důl (smrk, borovice, bříza, hasivkový podrost)–hřeben západně od vrcholu Slavíček (borůvkový bor)–zámeček Svojkov (při okraji lesa zastoupení různých listnáčů)–Modlivý důl (směs dřevin v zaříznutém údolí)

  8. 10. 2012:   Cvikov, exkurze západně od obce Svor, cesta na vrchol Klíč (zdola nahoru kulturní smrčina, klenová bučina, svahový porost na znělcové suti – nízké smrky, borovice, břízy, buky, javory, jeřáby)
  9. 10. 2012:   Cvikov, exkurze do nitra Lužických hor: od obce Lesné údolím potoka Milířky (listnatý porost, přev. olše, líska, buk, javor) na znělcový Pěnkavčí vrch (na úbočí porosty smrku a modřínu, ve vrcholové partii vzrostlá bučina)
10. 10. 2012:   Cvikov, exkurze západně od obce (borůvkový bor s březovým lemem)–Údolí samoty (na svazích borůvko-hasivkový bor, na dně údolí vlhké porosty s borovicí, smrkem, břízou)–Údolí vzdechů (svah s bukovým porostem)–Cvikov (pastviny před obcí)

19. 10. 2012:   Doksy, východní okraj obce a břeh Máchova jezera (suchý písčitý bor s příměsí dubu a břízy)–oblast přítoku Břehyňského potoka do jezera (rašelinný bor s břízou)
20. 10. 2012:   Nový Bor, exkurze východně od obce po trase Lesní hřbitov–Jelení skok–Půlnoční stráň–Havraní skály (většinou bory s borůvkou, vřesem či hasivkou v podrostu, střídané směsí různých porostů, jehličnatých a smíšených lesů)
21. 10. 2012:   Nový Bor, exkurze severně až SZ od obce Okrouhlá (smíšené listnaté lesy nebo kulturní smrčiny)–čedičový vrch Klučky (na svazích zejména buk, klen, jasan, jinde smrčina, na vrcholu lom a okolí s porosty břízy)
 
Agaricus arvensis - pečárka (žampion) ovčí 5 6 7
Agaricus campestris - pečárka (žampion) polní 6
Agaricus semotus - pečárka (žampion) odlišná 5 7
Agaricus sylvaticus - pečárka (žampion) lesní 5
Agaricus urinascens (= A. macrosporus) - pečárka (žampion) velkovýtrusá 5
Agaricus xanthoderma - pečárka (žampion) zápašná 5
Aleuria aurantia - mísenka oranžová 5 7 20
Alnicola sp. indet. - olšovička 6 9
Amanita gemmata - muchomůrka slámožlutá 7 19
Amanita citrina (= A. mappa) - muchomůrka citrónová 5 6 7 8 10 19 20
Amanita muscaria - muchomůrka červená 5 6 7 8 9 10 19 20 21
Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná 5 6 9
Amanita porphyria - muchomůrka porfyrová 5 6 8 9
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 5 6 7 8 10 19 20 21
Amanita spissa - muchomůrka šedivka 5 7 20
Amanita crocea (= Amanitopsis c.) - pošvatka (muchomůrka) šafránová 9 10
Amanita fulva (= Amanitopsis f.) - pošvatka (muchomůrka) plavá 5 6 7 8 10 19 21
Amanita submembranacea (= Amanitopsis s.) - pošvatka (muchomůrka) blanitá 6 cf. 9
Amanita vaginata (= Amanitopsis v.) - pošvatka obecná (muchomůrka pošvatá) 5 9 21
Antrodia serialis - outkovka řadová 7
Armillaria borealis - václavka severská 21 cf.
Armillaria cepistipes - václavka cibulkotřenná 7 cf. 19
Armillaria gallica - václavka hlíznatá 9 cf. 20
Armillaria mellea - václavka obecná 5 21
Armillaria ostoyae - václavka smrková 9
Armillaria sp. indet. - václavka (foto 9. 10.) 9
Ascocoryne sarcoides - čihovitka masová 5 6 7 8 20
Ascocoryne sarcoides (anamorfa Coryne sarcoides) - čihovitka masová 7 20
Ascotremella faginea - mozkovka rosolovitá 9
Auriscalpium vulgare - lžičkovec šiškový 7 10 19 20
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá 7 10
Biscogniauxia repanda - káčovka jeřábová 8
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 7 8 10 19 20
Bolbitius vitellinus - slzečník žloutkový 5 7
Boletus edulis - hřib smrkový 5 6 7 10 19 20 21
Boletus erythropus - hřib kovář 6 9 19 20
Bulgaria inquinans - klihatka černá 5
Byssomerulius corium (= Meruliopsis c.) - dřevokaz papírovitý 7
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý 7 21
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 5 6 7 8 9 19 20 21
Cantharellus cibarius - liška obecná 6 9
Ceriporia sp. indet. - slizopórka (též pórnatka) 9
Cerocorticium molare (= Radulomyces molaris) - struhák blanitý 7
Chalciporus piperatus - hřib peprný 5 7 9 19 20 21
Cheilymenia sp. indet. - žlutěnka 7
Chondrostereum purpureum - pevník nachový 19
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 6 19
Cinereomyces lindbladii - pórnatka Lindbladova 10
Claviceps cf. microcephala - paličkovice drobná 10
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé 9
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 6 7 8 20 21
Clavulinopsis helvola - kyjovečka hnědavá 8
Climacocystis borealis - plstnateček severský 7
Clitocybe clavipes - strmělka kyjonohá 6 7 8 10
Clitocybe ditopus - strmělka aromatická 5 7 8 9 20 21
Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá 7 8 10
Clitocybe nebularis (= Lepista n.) - strmělka mlženka 5 7 8 19 20
Clitocybe odora - strmělka anýzka 5 6 7 8 20 21
Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná 5 8 9 19
Clitocybe trulliformis - strmělka brvitá 7
Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá 7 9
Clitocybe spp. indet. - strmělky 6 19 21
Clitopilus prunulus - mechovka obecná 5 6 8 9
Collybia cirrhata - penízovka řasnatá 6
Collybia tuberosa - penízovka hlíznatá 21
Coltricia perennis - ďubkatec pohárovitý 20
Conocybe sp. indet. - kuželenka (čepičatka) 5
Coprinellus domesticus - hnojník domácí 10
Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý 5 6 9 10 21
Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový 7 8 21
Coprinus comatus - hnojník obecný 6 10 20
Cordyceps ophioglossoides - housenice cizopasná 6 9
Cortinarius alnetorum - pavučinec olšový 9
Cortinarius anomalus (agg.) - pavučinec odchylný 5 7 8 9
Cortinarius armillatus - pavučinec náramkovitý 10
Cortinarius balteatocumatilis - pavučinec hnědofialový 8
Cortinarius bibulus - pavučinec hezoučký 9
Cortinarius bolaris - pavučinec červenošupinný 8
Cortinarius camphoratus - pavučinec kafrový 10
Cortinarius delibutus - pavučinec natřený 5 6 8 10
Cortinarius flexipes - pavučinec promodralý (též p. pelargoniový) 10
Cortinarius helvelloides - pavučinec chřapáčovitý 9
Cortinarius herpeticus - pavučinec postříkaný 8
Cortinarius malachius - pavučinec malachitový 10
Cortinarius mucosus - pavučinec slizký 19 cf.
Cortinarius subporphyropus - pavučinec fialovoporfyrový 6 cf.
Cortinarius tortuosus - pavučinec zkroucený 10 cf.
Cortinarius triumphans - pavučinec zlatý 10
Cortinarius subgen. Telamonia - pásenka (též pavučinec) 19
Cortinarius sp. indet. - pavučinec 6 19 21
Craterellus tubaeformis (= Cantharellus t.) - liška nálevkovitá 5 6 7 10 20 21
Crepidotus luteolus - trepkovitka žlutavá 5 cf.
Crepidotus sp. indet. - trepkovitka 9
Crucibulum laeve - pohárovka obecná 6
Cyathus olla - číšenka hrnečková 6
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 6
Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková 5 6 8 9 19
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 9 19
Cystolepiota seminuda - bedla polonahá 7
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 5 21
Daedalea quercina - síťkovec dubový 7 20 21
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 5 6 8 10 20
Datronia mollis - outkovka měkká 7 8
Dermocybe cinnamomea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) skořicová 5 7 9 19
Dermocybe crocea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) šafránová 5 7 20
Dermocybe croceocona - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) měďová 9 10
Dermocybe sanguinea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) krvavá 5
Dermocybe semisanguinea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) polokrvavá 5 6 7 9 10 19 20
Diatrype disciformis - korovitka terčovitá 9
Diatrype stigma - korovitka tečkovaná 9
Elaphomyces muricatus - jelenka pestrá 6 9 cf.
Entoloma cetratum - závojenka štítovitá 8
Entoloma conferendum - závojenka křížovýtrusá (= z. pastvištní) 9
Entoloma spp. indet. - závojenky (foto 8. 10.) 5 6 7 8 10 20
Eutypa maura - bradavkatka javorová 6
Exidia plana - černorosol bukový 9
Exidia recisa - černorosol terčovitý 7
Exidia truncata - černorosol uťatý 6 9
Exobasidium vaccinii - plíška brusinková 5
Flammulina velutipes - penízovka sametonohá 19
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 6 7 8 9 19
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 6 7 8 9 21
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (= č. okrajová) 5 7 8 9
Galerina sp. indet. - čepičatka 19
Ganoderma applanatum (= G. lipsiense) - lesklokorka ploská 5 9
Geastrum striatum - hvězdovka límečková 19
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 20
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 5 21
Gomphidius glutinosus - slizák mazlavý 9
Gomphidius roseus - slizák růžový 10
Gymnopilus penetrans s. l. (incl. G. hybridus) - šupinovka (plaménka) pařezová 5 6 8 9 10 19 20 21
Gymnopilus picreus - šupinovka (plaménka) poprášená 10
Gymnopus confluens (= Collybia c.) - penízovka splývavá 9
Hapalopilus rutilans - hlinák červenající 9
Hebeloma radicosum - slzivka kořenující 20
Hebeloma spp. indet. - slzivky (foto 8. 10.) 5 6 7 8 19 20 21
Hemimycena candida - helmovka bělostná 6
Heterobasidion annosum (agg.) - kořenovník vrstevnatý 5 9 19
Hydnum repandum - lišák zprohýbaný 6
Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá 6 9 10
Hygrocybe cf. miniata - voskovka krvavá 9
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 5 6 7 8 10 19 20 21
Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová 21
Hygrophorus hedrychii - šťavnatka Hedrychova 21
Hygrophorus olivaceoalbus - štavnatka olivově bílá 5 7
Hygrophorus penarius - šťavnatka buková 10
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 8 9 21
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 5 7 9 10 19 20 21
Hypholoma elongatum - třepenitka prodloužená 10
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 5 6 7 8 9 19 20 21
Hypholoma marginatum - třepenitka roztroušená 9 20
Hypholoma sublateritium - třepenitka cihlová 5 21
Hypocrea citrina - masenka citrónová 10
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 7 20
Hypoxylon fragiforme - dřevomor červený 21
Hypoxylon sp. indet. - dřevomor 5
Hypsizygus ulmarius s. l. (incl. H. tesselatus) - líha jilmová 5
Inocybe asterospora - vláknice hvězdovýtrusá 7
Inocybe dulcamara - vláknice potměchuťová 20 cf.
Inocybe geophylla - vláknice zemní 5 9
Inocybe geophylla var. lilacina - vláknice zemní fialová 5
Inocybe hirtella - vláknice hořkomandlová 7
Inocybe napipes - vláknice tuřínonohá 9
Inocybe petiginosa - vláknice pavučinatá 7 9
Inocybe sp. indet. - vláknice 9 19
Inonotus radiatus - rezavec lesknavý 6 9 19 21
Ischnoderma resinosum - smolokorka buková 8
Kretzschmaria deusta (= Ustulina d.) - spálenka skořepatá 5
Kuehneromyces mutabilis - opeňka měnlivá 5 6 8 10
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 5 6 7 8 19 20
Laccaria bicolor - lakovka dvojbarvá 20
Laccaria laccata s. l. (incl. L. affinis) - lakovka laková 5 7 8 10 20
Laccaria cf. proxima - lakovka statná 6
Laccaria sp. indet. - lakovka 19 20
Lacrymaria lacrymabunda (= Psathyrella velutina) - křehutka (pláčivka) sametová 5
Lactarius blennius - ryzec zelený 5 8 9 10 20 21
Lactarius camphoratus - ryzec kafrový 8
Lactarius chrysorrheus - ryzec zlatomléčný 20
Lactarius deliciosus - ryzec pravý 6 10 20 21
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 7 8 9
Lactarius flexuosus - ryzec zprohýbaný 7
Lactarius glyciosmus - ryzec vonný (= r. kokoska) 6 8 9 20 21
Lactarius helvus - ryzec hnědý 7 9 10 19
Lactarius mammosus - ryzec libovonný 7
Lactarius mitissimus - ryzec oranžový 9 20 21
Lactarius pubescens - ryzec pýřitý 6 7 10
Lactarius pyrogalus - ryzec palčivý 5 cf.
Lactarius quietus - ryzec dubový 5 6 7 10 19 20 21
Lactarius rufus - ryzec ryšavý 5 6 7 9 10 19 20 21
Lactarius salmonicolor - ryzec lososový 8
Lactarius spinosulus - ryzec osténkatý 6 9
Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý 6 7 8 10 21
Lactarius tabidus (= L. theiogalus) - ryzec liškový 5 6 7 8 10 19 20 21
Lactarius torminosus - ryzec kravský 6 10
Lactarius trivialis - ryzec severský 20
Lactarius turpis (= L. necator) - ryzec šeredný 6 8 19
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 6 9 21
Lactarius vietus - ryzec scvrklý 5 10
Laetiporus sulphureus - sírovec žlutooranžový 6
Leccinum brunneogriseolum - kozák hnědošedý 6 7 10 19 21
Leccinum rufum - křemenáč osikový 7 8 21
Leccinum scabrum - kozák březový 6 8 10 19 20
Leccinum variicolor - kozák barvoměnný 19
Lenzites betulina - lupeník březový 19
Leotia lubrica - patyčka rosolovitá 7
Lepiota castanea - bedla kaštanová 7
Lepiota cristata - bedla hřebenitá 5 6 7 8
Lepiota magnispora (= L. ventriosospora) - bedla nažloutlá 5
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 5
Lepista nuda - čirůvka fialová 5 6 8 9 19 20
Lepista sordida - čirůvka špinavá 10
Lycoperdon nigrescens (= L. foetidum) - pýchavka horská 5 6 7 9 19 20 21
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 5 6 7 8 9 10 19 20 21
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 5 8 20 21
Lycoperdon umbrinum - pýchavka huňatá 10
Lycoperdon excipuliforme (= Handkea, Calvatia) - plešivka (pýchavka) palicovitá 5 6 8 8
Lycoperdon utriforme (= Handkea u., Calvatia u.) - plešivka (pýchavka) dlabaná 6
Lyophyllum connatum - líha srostlá 5
Lyophyllum fumosum - líha klubčitá 5
Lyophyllum leucophaeatum - líha kouřová 7
Macrocystidia cucumis - cystidovka rybovonná 8 9
Macrolepiota procera - bedla vysoká 6
Macrolepiota rachodes (= Chlorophyllum r.) - bedla červenající 5 6 20
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 21
Macrotyphula juncea - kyj niťovitý 20
Marasmius epiphyllus - špička listová 20
Marasmius oreades - špička travní (též š. obecná) 8 20
Marasmius scorodonius - špička česneková 6
Megacollybia platyphylla - penízovka širokolupenná 5
Melanoleuca cognata - tmavobělka žlutavá 5
Melanoleuca spp. indet. - tmavobělky 5 6 10
Merulius tremellosus (= Phlebia t.) - dřevokaz rosolovitý 5 7 9 10 20
Micromphale perforans (= Marasmiellus p.) - špička provrtaná 5 7 9 21
Mycena aetites - helmovka šedolupenná (též h. ovocná) 10
Mycena amicta - helmovka modravá 7
Mycena diosma - helmovka dvojvonná 8 9
Mycena epipterygia - helmovka slizká 5 6 7 8 9 10 19 20 21
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 5 6 7 8 9 19 21
Mycena galopus - helmovka mléčná 5 7 8 9 20
Mycena leptocephala - helmovka ojíněná 6
Mycena leucogala - helmovka bělomléčná 9
Mycena maculata - helmovka skvrnitá 9
Mycena pura - helmovka ředkvičková 5 8 9 19
Mycena rosea - helmovka růžová 5 7 20 21
Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá 5 7 10
Mycena vulgaris - helmovka obecná 5
Mycena zephirus - helmovka zefírová 5 6 7 8 9 19
Mycena spp. indet. - helmovky 8
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 6 21
Panaeolus sp. indet. - kropenatec 10
Panellus mitis - pařezník jemný 21
Panellus stipticus - pařezník obecný 9
Parasola plicatilis - hnojník řasnatý 5 7 8
Paxillus involutus (agg.) - čechratka podvinutá 5 6 7 8 9 10 19 20 21
Peniophora sp. indet. - kornatka 7
Peziza badia - řasnatka (kustřebka) hnědá 6
Peziza micropus - řasnatka (kustřebka) krátkonohá 7 cf.
Peziza sp. indet. - řasnatka (kustřebka) 5 21
Phallus impudicus - hadovka smrdutá 7 10
Phlebia merismoides (= P. radiata) - žilnatka oranžová 7 20
Pholiota adiposa - šupinovka slizká 6 7 9 19
Pholiota flammans - šupinovka ohnivá 7
Pholiota gummosa - šupinovka gumovitá 5 10
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 5 6 7 9 10 19 20 21
Pholiota limonella - šupinovka zlatožlutá 10
Pholiota mixta - šupinovka bledookrová 10
Pholiota spumosa - šupinovka borová 5
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 5 6 7 8 9 19
Pholiota tuberculosa (= P. curvipes) - šupinovka hlízkovitá 20
Phyllotopsis nidulans - hlíva hnízdovitá 21
Piptoporus betulinus - březovník obecný 5 8 19 20 21
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 9 20 21
Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná 8 9 21
Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní 6 7
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 6 8 9 21
Pluteus cervinus - štítovka jelení 5 7 8 9 19 21
Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova 9
Polyporus badius - choroš smolonohý 6
Polyporus brumalis - choroš zimní (též ch. poloplástvový) 7 8 10 20
Polyporus ciliatus - choroš brvitý (též ch. zimní) 7 8
Polyporus varius - choroš měnlivý 7 9
Porodaedalea pini (= Phellinus pini) - ohňovec borový 7
Porphyrellus porphyrosporus - hřib nachovýtrusý 8
Postia alni (= Oligoporus alni) - bělochoroš drobný 9
Postia caesia (= Oligoporus caesius) - bělochoroš modravý 5 6 7 9 10 20
Postia guttulata (= Oligoporus guttulatus) - bělochoroš slzící 5 7 8 9
Postia ptychogaster (= Oligoporus p.; anamorfa) - bělochoroš pýchavkovitý 5 6 7 8
Postia stiptica (= Oligoporus stipticus) - bělochoroš hořký 6 8 10 19
Postia tephroleuca (= Oligoporus tephroleucus) - bělochoroš našedlý 20
Postia sp. indet. - bělochoroš 20
Protocrea farinosa - masenka moučnatá 9
Psathyrella cernua - křehutka puklinová (= k. slonovinová) 8
Psathyrella conopilus - křehutka kuželovitá 5
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná 5 6 9
Psathyrella spadicea - křehutka čokoládová 6 9
Psathyrella sp. indet. - křehutka 21
Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý 5 8 10
Psilocybe albobrunnea - lysohlávka 10 cf.
Psilocybe bohemica - lysohlávka česká 6 cf. 19 cf. 20 cf.
Psilocybe crobula s. l. - lysohlávka plevnatá (nebo P. inquilina - l. domácí) 6
Psilocybe semilanceata - lysohlávka kopinatá 10
Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková 5 6 8 9 20
Ramaria eumorpha (= R. invalii) - kuřátka Invalova 19
Ramaria stricta - kuřátka přímá 21
Rhizina undulata (= R. inflata) - kořenitka nadmutá 7 10
Rhizopogon obtextus s. l. (incl. R. luteolus) - kořenovec žlutavý 5 6 10
Rhodocollybia butyracea - penízovka máslová 6 8 9
Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá 5 6 7 9 19 20 21
Rhodocollybia fodiens - penízovka nabodlá 20
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 5 6 7 8 9 21
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 20
Rickenella fibula - kalichovka oranžová 5 7 8 9
Rickenella swartzii - kalichovka Swartzova 9
Rigidoporus sanguinolentus (= Physisporinus s.) - pórnatice krvavějící 5 7
Ripartites tricholoma - čechratička čirůvková 6
Russula adusta - holubinka osmahlá 5 7
Russula aeruginea - holubinka trávozelená 5 6 7 8 10
Russula alnetorum (= R. pumila) - holubinka olšinná 9
Russula ametysthina - holubinka ametystová 6 7 10 19 20
Russula aurea (= R. aurata) - holubinka zlatá 7
Russula badia - holubinka brunátná 5 10
Russula betularum - holubinka březová 6 7 8 19
Russula brunneoviolacea - holubinka hnědofialová 10
Russula caerulea (= R. amara) - holubinka hořká 6 10
Russula cessans - holubinka cihlová 10
Russula chloroides - holubinka akvamarínová 7 21
Russula claroflava - holubinka chromová 6
Russula clavipes - holubinka kyjonohá 6 7
Russula cyanoxantha - holubinka namodralá 8 21
Russula cyanoxantha f. peltereaui - holubinka namodralá zelená 6
Russula decolorans - holubinka odbarvená 19
Russula densifolia - holubinka hustolistá 10 21
Russula emetica - holubinka vrhavka 6 cf. 7 10 19
Russula exalbicans (= R. pulchella) - holubinka parková 5 8
Russula fellea - holubinka žlučová 5 8 21
Russula fragilis - holubinka křehká 5 10 20
Russula graveolens - holubinka slanečková 7
Russula grisea s. l. - holubinka doupňáková 7
Russula helodes - holubinka rašelinná 10
Russula ionochlora - holubinka fialovozelená 9
Russula lundellii - holubinka Lundellova 10
Russula mairei - holubinka nádherná 5 7 8 10
Russula mustelina - holubinka kolčaví 5 6 8
Russula nigricans - holubinka černající 5 6 7 9 10 20 21
Russula nitida - holubinka lesklá 19
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 5 6 7 8 9 10 19 20
Russula olivacea - holubinka olivová 7
Russula paludosa - holubinka jahodová 6 10
Russula parazurea - holubinka podmračná 7 cf.
Russula polychroma (= R. integra) - holubinka celokrajná 6 8 9 19
Russula puellaris - holubinka dívčí 6 7 19 21
Russula puellula - holubinka dceruščina 9
Russula raoultii - holubinka Raoultova 10
Russula rigida s. l. (incl. R. heterophylla) - holubinka bukovka 9
Russula risigallina (= R. chameleontina) - holubinka měnlivá 7
Russula sanguinea - holubinka krvavá 10
Russula sardonia - holubinka jízlivá 6 10 20
Russula undulata (= R. atropurpurea) - holubinka černonachová 5
Russula velenovskyi - holubinka Velenovského 6 cf.
Russula vesca - holubinka mandlová 5 6 7 8 9 19 20
Russula violeipes - holubinka fialovonohá 7
Russula xerampelina (= R. erythropus) s. l. - holubinka révová 20
Russula xerampelina (= R. erythropus) s. str. - holubinka révová 5 10
Schizophyllum amplum (= Auriculariopsis ampla) - mušlovka plstnatá 7
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 5 19
Scleroderma citrinum - pestřec obecný 5 6 7 10 20
Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý 5
Scutellinia sp. indet. - kosmatka (foto 19. 10.) 19
Serpula himantoides - dřevomorka lesní 9
Setulipes androsaceus (= Marasmius androsaceus) - špička žíněná 7
Skeletocutis amorpha - kostrovka beztvará 19 20
Sparassis crispa - kotrč kadeřavý 20
Spinellus sp. - houbáš (též ježohubka) 10 19
Steccherinum ochraceum - ostnateček okrový 6
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 5 6 9 10 19 20 21
Stereum rugosum - pevník korkovitý 9
Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící 7
Stereum subtomentosum - pevník plstnatý 6 9 21
Strobilurus esculentus - penízovka smrková 5 7
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 7 9 19 20
Stropharia caerulea - límcovka modrá 5 6 8 9 21
Stropharia hornemannii - límcovka očesaná 9
Stropharia semiglobata - límcovka polokulovitá 9 20
Stropharia squamosa - límcovka šupinatá 9
Suillus bovinus - klouzek kravský 5 6 7 10 19 20 21
Suillus cavipes (= Boletinus cavipes) - klouzek (hřib) dutonohý 7 8 10 21
Suillus collinitus (= S. fluryi) - klouzek žíhaný 19 20
Suillus granulatus - klouzek zrnitý 5 10 19
Suillus grevillei - klouzek sličný (= k. modřínový) 10
Suillus luteus - klouzek obecný 6 7 9 10 19 20
Suillus placidus - klouzek vejmutovkový (= k. bílý) 10
Suillus variegatus - klouzek (hřib) strakoš 5 7 10
Tapinella atrotomentosa - čechratka černohuňatá 10
Tapinella panuoides - čechratka sklepní 5 7
Thelephora terrestris - plesňák zemní 10 19
Trametes gibbosa - outkovka hrbatá 20 21
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 6 7 9 19 21
Trametes ochracea - outkovka pásovaná (= o. jednobarvá) 7
Trametes pubescens - outkovka pýřitá 19
Trametes versicolor - outkovka pestrá 5 7 9 19 21
Tremella foliacea - rosolovka listovitá 7
Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá 7
Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový 7
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový 10 19
Tricholoma album - čirůvka bílá 5 6
Tricholoma columbetta - čirůvka holubičí 9
Tricholoma equestre (= T. flavovirens) - čirůvka zelánka 10
Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá 5 10
Tricholoma imbricatum - čirůvka střechovitá 5 10
Tricholoma populinum - čirůvka topolová 5 10
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 7 8
Tricholoma stans - čirůvka pochybná 20 cf.
Tricholoma sulphureum - čirůvka sírožlutá 5
Tricholoma terreum - čirůvka zemní 10 19 20
Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá 5 6
Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská 20
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 5 6 7 8 9 10 21
Tubaria furfuracea s. l. (incl. T. hiemalis) - kržatka zimní 20
Vascellum pratense (= V. depressum) - pýchavka (popelnička) stlačená 6 10
Xerocomus badius - suchohřib hnědý 5 7 9 10 19 20 21
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 5 8 20 21
Xerocomus porosporus - suchohřib uťatovýtrusý 21
Xerocomus pruinatus (= Boletellus p., X. fragilipes) - suchohřib sametový 5 7 8 9 20 21
Xerocomus subtomentosus - suchohřib plstnatý 5 7
Xerula radicata - penízovka kořenující (též slizečka ocasatá) 6 7 8
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá 5 8 19 20 21
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 5
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá 6
 

Poslední změna na této stránce: 2. 12. 2012
Náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno
Titulní stránka projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie