Paxillus involutus (agg.) - čechratka podvinutá

Foto Aneta Krhovská (Cvikov 2012), Markéta Štreitová (Hodonínsko 2008, 2x), Olga Rotreklová (Deštné 2012), Petr Hrouda (Deštné 2012, 2x)