Postia ptychogaster (= Oligoporus ptychogaster) - bělochoroš pýchavkovitý, anamorfa

Foto Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 2x)