Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitáFoto Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 5x)