Suillus grevillei - klouzek sličný (= k. modřínový)

Foto Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 4x)