Tapinella atrotomentosa - čechratka černohuňatáFoto Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 3x)