Trametes hirsuta - outkovka chlupatá

Foto Martina Nejezchlebová (Ždánice 2008, 2x), Tereza Dvořáková (Plavecké Podhradie 2010, 2x), Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 2x), Petr Hrouda (Deštné 2012), Zuzana Literáková (Krásno 2011)