Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitáFoto Jana Dvořáková (Ždánice 2008)