Vascellum pratense (= V. depressum) - pýchavka (popelnička) stlačená

Foto Aneta Krhovská (Cvikov 2012, 2x)