Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá

Foto Tereza Dvořáková (Plavecké Podhradie 2010, 2x)