Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá (dřevnatka mnohotvárná)Foto Martina Nejezchlebová (Ždánice 2008)