Botanické exkurze pro střední školy


Olga Rotreklová, Petra Křížová, Simona Špičáková

Přírodovědné exkurze, botanické nebo zoologické, jsou nedílnou součástí výuky biologie na středních školách. Návrhy pěti botanických exkurzí do brněnského okolí jsou zamýšleny jako pomůcka pro učitele, kteří připravují terénní cvičení. Pro každou botanickou exkurzi je k dispozici mapa (nebo plánek) trasy, popis trasy, tj. textová část, která obsahuje údaje o délce trasy, časové náročnosti exkurze, dopravě na místo exkurze a dále podrobný popis trasy s upozorněním na rostlinná společenstva a pozoruhodné druhy cévnatých rostlin, které se na trase vyskytují. Ke každé trase je připojen podrobný soupis druhů cévnatých rostlin.

Údolí u Antoníčka

Bystrcké lesy

Hornek a údolí Říčky

Údolí Ponávky

Stránská skála