ZÁSADY SNÍMKOVÁNÍ SENA V SENÍCÍCH
 
1. Snímkování provádíme za špatného počasí, obvykle za silného deště, kdy v seníku nalézáme úkryt. Pěkného počasí vždy raději využijeme ke snímkování v otevřeném terénu.
 
2. Stejně jako u snímků v terénu je potřeba zachovat určitou minimální plochu snímku. Z tohoto důvodu nejsou k tomuto výzkumu vhodné krmelce, které zpravidla nesplňují požadované rozměry.
 
3. Zapisujeme pouze horní vrstvu sena. V seně se nepřehrabujeme. Pokud se nám podaří při pohybu strhnout část sena a objeví se nové druhy či výrazně větší zastoupení druhů již nalezených, tyto skutečnosti se snažíme ignorovat.
 
4. Chceme-li zaznamenat, co se nachází ve spodních vrstvách, vybraný seník osnímkujeme ještě několikrát během zimy, kdy jsou horní vrstvy postupně odebírány. Čím tužší zima, tím lépe pro nás.
 
5. Snímkování sena vyžaduje už značné floristické a fytocenologické zkušenosti, proto se příliš nedoporučuje začátečníkům a tzv. nedělním či svátečním botanikům a bota-nikům salónním.
 
6. Snímkový materiál lze zařadit do databáze snímků v TURBOVEGu. Čísla snímků je nutné ukončit písmenem X, aby nedocházelo k záměně s „normálními" snímky.
 
7. Pokud je seník dřevěný a jsme schopni identifikovat dřevinu(y) ze které(ých) byl vyroben, lze snímkovat i patro E3, které je ovšem umělé a musíme mít na paměti, že na rozdíl od patra E1 už ani trochu nevystihuje poměry v přírodě.
 
8. K běžnému terénnímu vybavení je potřeba též vzít baterku, neboť v seníku často bývá šero až tma. Snímkujeme-li velkokapacitní seníky s velkým výškovým převýšením se-na, seženeme si též obětavého kamaráda, který zůstává venku a v případě zasypání lavinou sena nás zase vyhrabe. Pro tyto účely je možno použít i speciálně vycvičeného psa.
 
9. Snímkovat seno lze i přímo na louce. Pokud ještě leží tak, jak bylo pokoseno, máme situaci usnadněnu, neboť k identifikaci druhů můžeme použít i to, co ještě trčí ze ze-mě. Seno již shrabané v žádném případě nerozhazujeme znovu po louce, ale postupujeme jako při snímkování v seníku. Snímkování vypuklých kupek je smysluplné pouze tehdy, zjistíme-li přesným matematickým výpočtem (je vhodné s sebou nosit kalkulačku), že povrch kupky vskutku odpovídá ploše minimálního areálu. Jinak snímkujeme jedině v případě, že se jedná o vzácné společenstvo, zvláště pak tehdy, když jsme ho nestačili zachytit v nepokoseném stavu.
 
10. Ostatní zásady jsou shodné se zásadami zapisovaní snímků v terénu.
 
Pozn. 1: Podaří-li se nám přesně zjistit, z jaké lokality seno deponované v seníku pochází, lze výsledky zcela seriózně použít např. pro síťové mapovaní. Doporučujeme však v tomto směru provádět oddělený výzkum, neboť u síťového mapování je naopak nutné co největší možné přehazování sena, abychom tak získali co nejvyšší počet druhů.
 
Pozn. 2: Dáváme pozor, abychom si nerozbili hlavu o trám!!!
 

Snímkování sena v seníku - praktická ukázka


 
 UKÁZKA SNÍMKU SENA V SENÍKU
 
číslo snímku:
datum:
společenstvo:
lokalita:
nadmořská výška:
plocha snímku:
pokryvnost:
                   
výška sena:
1X
8. 11. 1996
cf. Arrhenatherion elatioris
CHKO Pálava, seník v Soutěsce, dřevěný, krytý eternitem
330 m
25 m2
 : 100%
E1: 100%
1 m
  
 E1:
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Medicago sp.
Lolium perenne
Poa pratensis
Agropyron repens
Trifolium pratense
Achillea pannonica (rev. J. Danihelka)

Taraxacum sp.
Falcaria vulgaris
Rumex obtusifolius
Cerastium holosteoides
Arctium tomentosum
4
3
3
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky