Balada o životním cyklu typického zástupce rodu Plasmodiphora z čeledi Plasmodiophoraceae, řádu Plasmodiophorales, třídy Plasmodiophoromycetes, oddělení Plasmodiophoromycota

(hudba: Ivan Mládek & Jóžin z bažin;  text: kolektiv autorů)

doc. Vladimíru Řehořkovi s láskou a úctou k sedmdesátinám


(Em)Poslechněte přátelé (H7)povídání (Em)zběžné o vývojovém cyklu (H7)nádorovky (Em)běžné.
(D7)Jmenuje se (G)Plasmodi(D7)ophora bras(G)si(H7)cae, (Em)obligátně napadá (H7)čeleď Brassi(Em)ca(D7)ceae.

REF: (G)Spora, spora, svůj trn (Gdim)už si (D7)brousí, spora, spora, huseníček (G)rdousí,
spora, spora, bičí(Gdim)kem si (D7)mrská, spora, spora, zoospora (G)mrzká.
(C)Plasmodio(G)phora (D7)když si na kořen sed(G)ne, (C)i ta brukev (G)zelná (D7)v panice ihned zbled(G)ne.(H7)

Cysta v půdě sedí si, jednoho dne praskne, zoospora vyrejdí, ó jak je to krásné.
Jak si rejdí po půdě, najde správný kořen, bičíky své odloží, a už trn je vnořen.

Trnem vede kanálek, tím vteče do buňky, kde si malou chviličku může válet šunky.
Pak se jádro podělí, plazmodium tvoří a studentům vzrušením tváře jenom hoří.

REF: Spora, spora, svůj trn už si brousí…

Nastává další vývoj paraplasmodia, vytvoří se přepážky, vzniknou sporangia.
Sporangia pořád dál, další jádra tvoří, až vyrostou buněčnou stěnu rázem zboří.

V sporangiu, jak známo, tam se tvoří spory, protože maj bičíky, jsou to zoospory.
Prasklou stěnou buněčnou do půdy vlezou zpátky a tam potom podnikaj zoospoří hrátky.

REF: Spora, spora, svůj trn už si brousí…

Býti teď zoosporou, dvě možnosti máte, na kořen se přilepit, tak jak to už znáte.
A nebo se můžete něžně zamilovat, se sporou stejnou jako vy čile kopulovat.

Izogamie se to odborně nazývá, ještě chvíli vydržte, už jen kousek zbývá.
Vznikne planozygota, která má dvě jádra, čtyři hbité bičíky, no Euglena hadra.

REF: Spora, spora, svůj trn už si brousí…

Dvojjaderná zygota zase najde kořen, a tak jak to znáte už, trn je rychle vnořen.
Jádra se v ní pomnoží, pak se k sobě vinou, v diploidní fázi pak vždycky po dvou splynou.

Konec brukve blíží se, nádor už je jistý, plazmodium vytvoří tlustostěnné cysty.
Po vyhnití kořene se dostanou do půdy, zoospory vylezou, hned jak zjistí kudy.

REF: Spora, spora, svůj trn už si brousí…

Zoosporami se nám cyklus pěkně cyklí, vyhledají kořeny, tak jak už jsme zvyklí.
Zemědělec naříká, nic to není platno, dokud po svém pozemku nerozhodí vápno.

REF: Spora, spora, už je celá chorá, spora, spora, kořen už nezdolá,
spora, spora, zoospora mrzká, spora, spora, už si nezamrská.
Na plasmodiophoru, koho by to napadlo, platí jen a pouze vápna plné letadlo.


Premiéra: 26. listopadu 2003

Náměty a připomínky: K. H. & Š. K. a možná ještě někdo

Titulní stránka Katedry botaniky