PROJEKT ROZLOUČENÍ S KONCEM ROKU 1997
VÍT GRULICH
 
1. Problém
Kazdoroční bilancování jest více či méně vítanou rekapitulací uběhléhlo času a událostí v něm, při-čemž tématika konzumačního hřešení patří k nejvýraznějším kapitolám. V mém případě jde především o to, že
a) čas prchá stále rychleji, z čehož vyplývá, ze nestíhám
b) u vědomí věku jest třeba více zvažovat následky
    1. subjektivní (zejm. fyzička)
    2. objektivní
 
2. Bliterární rešerše
Zaplat'pámbů, nikde (a nikomu) o mně nepsali.
 
3. Přehled a hodnocení dosavadního hřešení
V tomto punktu byl letošní rok relativně úspěšný. Míra hřešení neklesla pod standardní mez, přičemž vesměs zůstaly zachovány dobré mravy. Konkrétní přehled nejúspěšnějších akcí:
 
a) v ČR
1. Hluk - dvoudenní slovácká okase. Režie: víno. Klady: mnoho {lidí, pití, hudby). Zápory: decadendum praecox. Hodnocení: *.
2. Popice - vícedenní akce na tradičním hřešicím místě. Režie: pivo (vesměs). Klady: vznik nového hřešitelského kolektivu; družba s kolegy z Jihočeské univerzity. Zápory: ztráta hlasu. Hodnoce-ní: *****.
Jedna z událostí stojí za podrobnější rozbor:
Námět: neobvykle velké sdružení pozitivně pivotaktických jedinců s následnou realizací předmětných pohybů směrem k okolním občerstvovnám. Scénář: zúcastnění.
Expozice: přespolní návstěva restaurace v Konicích. Kolize: návrat do Popic (se zpěvem). Krize: telefonická stížnost domorodého obyvatelstva na rušení nočního klidu. Peripetie: příjezd zásahového vozu Policie ČR a přátelský dialog s osádkou. Katastrofa: stížnost domorodého obyvatelstva na Správu NP.
3. Mejdlo - jednorázová společenská událost se zpěvy a tancem. Režie: asi vesměs pivo. Klady: spoluhřešitelský kolektiv. Zápory: vzhledem k nadcházejicim pedagogickým povinnostem nutnost udržovat slušnou pamět' vlastního konání. Hodnocení: **** (Předpokládám, ze jiní zúcastnění mohou mít hodnocení poněkud odlišné, i když nikoli diametrálně)
4. Jeseníky - vícedenní permanentní mejdan s vynalézavým scénářem {námět: Milanovy narozeniny; typ realizace: předpremiéra s několika generálními zkouškami). Režie: kolektivní. Klady: profesionální tým hřešitelů; vědecky významný objev parametrů tzv. opakovaného vstupu - viz přilozená fotodokumentace. Zápory: šoky, nikoli vsak postkonzumační. Hodnocení: *****.
5. Světlá nad Sázavou - polyfágní průzkum zdejší přehospodovanosti. Režie: pivo. Klady: minimalizování následků hřešení skvělou stravovací kompenzací. Zápory: malý podíl tradičních spoluhřešitelů. Hodnocení: ***.
 
b) v zahraničí
1. Korsika - historicky prvni zámořská akce s četnými možnostmi hřešení. Režie: kolektivní. Klady: klasická spoluhřešitelská konstelace; multizdrojová inšpiritace. Zápory: nutnost zachovávat rodičovské dekorum. Hodnoceni: ****. Jako příklad intenzivnějšiho hřešení připomínám návrat na trajektu. Bohužel neexistuje fonozáznam, mohu sloužit (jakož i mnozí jiní) jen fotodokumentací.
2. Zvolen - vicedenní tradiční příležitost k zahraničnímu hřešení. Režie: pivo. Klady: dostatek žen; tolerantní spolubydlící. Zápory: omezené možnosti boje proti zhoubné depivaci; nedostatek hudebních nástrojů. Hodnocení: *** (teoretické možnosti hřešení nebyly beze zbytku vyčerpány).
 
Konzumační postupy:
Obvyklé a přiměřené stavu (a povaze vozovky). Z metodického hlediska nedošlo k žádným převratným objevům.
 
Dosavadní následky:
O žádných zatím nevím, nikdo se nepřihlásil.
 
Výhledy:
Doufám, ze dnešek, potažmo nadcházející rok nezklamou očekávání.
 
V Brně, 18. prosince 1997
DgG. Vit Grulich
 
 
CURRICULUM VINAE AUTORA
 
Již od mládí se u mne projevuje sací reflex
 
Byl jsem se býval byl kdysi narodil ve Valticích, v místě, kde sluneční žár snoubí se s chladivým stí-nem vinných sklepů. Životodárné prostředí jižní Moravy tomu chtělo, abych v následujících letech vstřebával raison d'ętre daného území a pilně rozvíjel zdejší tradice návyků a dovedností. Vhodnou příležitost k tomu dalo studium na břeclavském gymnáziu - dodnes s láskou vzpomínám nedostižné vzory páně profesora třídního, ředitele i dalších pedagogů. Maturita z tradic se zde odbývala takřka permanentně, takže se dá říci, že právě zde jsem nabyl širokého rozhledu a všeobecného teoretického i praktického vzdělání. Po vstupu na almu mater jsem nabyté zkušenosti dále rozvíjel. O tom, jak se to zdařilo, by nejlépe mohli svědčit kolegové-spolužáci. Paralelního vzdělání jsem ovšem dále nabý-val při pravidelné účasti na proslulých soustředěních soutěže (De)Natura semper viva, při nichž jsem měl možnost seznámit se s jinými konzumačními školami (zejména pražskou) a jejími čelnými před-staviteli, dnes povětšinou význačnými badateli v oboru a též akademickými funkcionáři. Ovšem, teprve byv vržen do reality pracovního procesu, pochopil jsem odtrženost akademické teorie od praxe. Významné akce, pořádané mým zaměstnavatelem a jeho odborovou organizací, přispěly k pro-hloubení studia kvalitativních i kvantitativních charakteristik konzumace vybraných nápojů dle hesla „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme". K zahození nebyl ani pravidelný styk s dnešním slovenským zahraničím, kde bylo lze načerpat neocenitelné mezinárodní zkušenosti, např. na více-denních akcích „Partyzánskou stezkou" (Jankov vŕšok 1983) nebo "Po stopách Jozefa Ľudovíta Holubyho" (Pezinok a okolí 1986). Zvláštní kapitolu v tomto směru tvoří i vztahy k někdejší organizaci SSM a jejím mezinárodním aktivitám (Výjezdní zasedání mladých dánských komunistů, Lanžhot 1985). Po comebacku na almu mater jsem pochopil, ze leitmotivem mého konání musí být předávání nabytých zkušeností mladší generaci. Po několikaletém působení se domnívám, že mé snahy nepadají na neúrodnou půdu, což mne opravňuje k radosti, nikoli vsak k sebeuspokojení. Ačkoli má dosavad-ní praxe není jednostranná, nýbrž univerzální - mým životním krédem je panta rhei - v současné době se ve vlastním výzkumu zaměřuji spíše na polotučné produkty s příchutí zeleného zlata. Nepohrdám vsak ani tekutými ami (resp. dmi), ani tekutými kožichy. Za mimořádně významné považuji dále studium vztahu konzumace k souvisejícim aplikacím (viz přiložený seznam literatury). Prezentace této tématiky dosáhla vysokého uznání v tuzemsku i zahraničí a scientometricky je charakterizována nadprůměrnými hodnotami citačního indexu.
DgC. Vít Grulich
 
Příloha: Bibliografie nejvýznamnějších vědeckých prací se vztahem k probírané tématice
GRULICH V. (1992): Mejdan a motorická aktivita. - 155 p., ed. Müller, Thurgau.
GRULICH V. (1994): Zur Pflanzendetermination in den Gasthäusern. - Verh. Ver. Wein.-Bierliebh., Wien, 35: 12-54.
GRULICH V. (1996): Morava. - In: Kolektiv, Pivní topografie České republiky 2 (10°): 145-278, ed. Geocenter, Praha.
GRULICH V. (1997): Erotic songs in the Carpatho-Pannonian territory - an ecological approach. - 333 p., ed. University Press, Cambridge & al.
 

 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky