TÉMATA DIZERTAČNÍCH PRACÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 1998/99
VLADIMÍR ŘEHOŘEK
 
Interdisciplinární témata:
 
1. Rez travní (Puccinia graminis) a její vliv na korozi zemědělské techniky
Školitel: Doc. RNDr. Jan Špaček, CSc.
Konzultant: vybraný odborník z katedry motorů a traktorů Mechanizační fakulty MZLU
 
2. Ruduchy (Rhodophyta, Rhodoprotista) a jejich místo v demokratické společnosti
Školitel: RNDr. Petr Marvan, CSc.
Konzultant: Doc. RSDr. Miroslav Ransdorf, DrSc.
 
3. Pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) po 1. a 2. balíčkovém opatření
Školitel: RNDr. Petr Bureš
Konzultant: odstupující ministr Ivan Pilip
 
4. Je rod Thlaspi (penízek) ve stavu ohrožení?
Školitel: Doc. RNDr. Jiří Unar, CSc.
Konzultant: (bývalý) guvernér ČNB Josef Tošovský
 
Speciální témata katedry systematické botaniky a geobotaniky:
 
5. Usnea barbata - ohrožený druh lichenoflóry ČR, zvláště v lužních lesích na Břeclavsku
Školitel: RNDr. Vít Grulich
Pomocný školitel: Mgr. Broněk Gruna
 
6. Fytoindikace zlatých žil na bázi rozboru strukturních prvků a druhového složení společenstev Hrubého Jeseníku
Školitel: RNDr. Milan Chytrý, Dr.
Pomocný školitel: Mgr. Martin Kočí
 
7. Odpovídá ještě vůbec název naší katedry skutkové podstatě?
(Esej na téma vhodnosti jiných zkratek, jako KSBoAMLBrG, KSBPChMG, KFMG aj.)
Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
Pomocný školitel: každý kdo se přidá
 

 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky