TEPSODVUBOŠ
(Test psychické odolnosti vůdce botanické šestky)
Viera Demianová, Martina Jakubková, Katka Minksová, Katka Šumberová, Dája Vaňková
Katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 
Vyplňte, prosíme, čitelně a podle pravdy. Zaručujeme Vám, že s Vašimi odpověďmi nebude botanická veřejnost seznámena bez Vašeho svolení. (Pozn. red.: Vzhledem ke - nepochybně zcela správnému - zařazení uvedané větičky Vám na tomto místě samozřejmě nesmíme nabonzovat, který že adept na vůdce zplodil jaké perly. Protože by však byla věčná škoda, aby perly z nejskvělejších zůstaly veřejnosti botanické nadobro utajeny, a u mnohých z tehdy oslovených dnes sotva víme, kde hledati lze je, natož pak svolení vyžadovati, přijměte prosím toto kompromisní řešení: citace jejich budiž prezentovány, jména respondentů v žádném případě.)
 
Jméno:
Příjmení:
Datum získání prvního titulu:
Bydliště:
Výška:
 
1. Cítíte se být dobrým botanikem ?
2. Umíte jiným zorganizovat práci tak, aby na Vás už žádná nezbyla ?
3. Umíte se dobře orientovat v terénu ?
"Ano - jsem tím příslovečný - nikdo se mnou nechce chodit."
4. Kolikrát denně jíte ?
5. Nosíte si do terénu svačinu ?
6. Je u Vás vyvinuta pozitivní pivotaxe ?
7. Nosíte ponožky ?
"Raděj každou jinou abych je poznal."
"Zpravidla ponožky nosí mě."
"Ano (ale jen na nohou)."
8. Nosíte do terénu červenou košili ?
9. Víte, který autor doporučuje nosit do terénu haenkeovský slamák ?
10. Bojíte se psů, býků a vlků ?
"Psů jen velkých, býků jen živých, vlků jen na Slovensku."
11. Kolik uděláte za jednu minutu kliků ?
"Moč."
12. Kolik kilometrů jste schopen ujít během jedné exkurze do terénu ?
"Podle toho, koho se držím." (S. P. - respondent se prezentuje coby Svízel Přítula)
13. Používáte při návštěvě lužního lesa repelent ?
14. Vlastníte hodinky, buzolu, dalekohled, lupu a Dostála ?
"Nikdy nemám všech pět pohromadě."
15. Umíte plavat i bez vody ?
16. Víte, kdo je autorem knihy Jak založit herbář ?
"Vím, a vřele autorku doporučuji (neřeknu k čemu)."
17. Kolik hodin denně věnujete spánku ?
18. Víte, jak si počínat při napadení nebezpečným recidivistou ?
"Uchlastat ho."
"Znásilnit ho."
19. Víte, co dělat při uchycení vlasů na trnité větvi ?
"Předcházet tomu: účes alá Chytrý."
"Vlasy odříznout i s větví (nebo větev i s vlasy?)."
"Dojít ke kadeřníkovi."
20. Kolik balíčků hydrofilního skládaného sterilního gázu si vezmete na jednodenní terénní exkurzi ?
21. Co uděláte, když na Vás usedne včelí roj ?
"Budu blízat med."
"Tolik trubců nesnáším."
22. Vlastníte šedivou přikrývku ?
"Bů, původně byla bílá."
23. Jsou Vaše terénní kalhoty flexibilní ?
"Pohyby nohou kopírují."
24. Jak dlouhý je Váš terénní nůž ?
"Jak moje černá duše."
25. Víte, jaké rozměry má mít plechová krabička pro lékárničku ?
26. Jak se zachováte, bude-li při terénní exkurzi Vašeho kolegu ohrožovat medvěd či jiné nebezpečné zvíře ?
"Uchlastám ho."
"Začnu ohrožovat medvěda či jiné nebezpečné zvíře."
"Uteču, pak se vrátím a vezmu si Dostála."
"Střelím ho (to zvíře), nebo s ním uteču (s kolegou)."
27. Přelézáte rád ploty, zdi apod. ?
"Ne. Porůstám." (S. P.)
28. Jaký máte vztah k:
a) bažinám a močálům ?
b) rašeliništím ?
"Kladný, příjemně konzervují."
c) volné vodní hla- a podhladině ?
d) vátým pískům ?
e) skalním štěrbinám a teráskám ?
f) sutím a drolinám ?
g) sněhovým vyleženiskám ?
h) stepím a lesostepím ?
ch) lesům ?
i) loukám ?
j) skládkám, smetištím, hnojištím, nádražím, přístavištím ...?
"... jako doma." resp. "Jako doma, dámy, jako doma."
k) slaniskám ?
29. Zvládáte základy horolezectví ?
"Ovšem živím se tím."
30. Toužíte se stát vůdcem botanické "6" ?
"Často bych byl rád vůdcem botanické jenom "6"."
 

 
(Publikováno ve Sborníku statí a projevů ze slavnostních zasedání Botanického kroužku, MU Brno 1995.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky