Vítá vás program Herbarium on-line

Pokud chcete aplikaci spustit, pokračujte odkazem níže. Jedná se o spustitelný .exe soubor pro Windows, proto budete dotázáni prohlížečem, jestli chcete program spustit nebo uložit. Na funkčnost Herbaria nemá dotaz žádný dopad – pokud si ale program uložíte, příště budete moci Herbarium spouštět přímo tímto programem. Veškerá data se v této on-line verzi stahují z internetu, program tedy vyžaduje po dobu svého běhu trvalé připojení k internetu. To ale může být pomalé a trvalé připojení by mohlo pro někoho znamenat překážku. Proto jsem vytvořil také off-line verzi Herbaria na CD-ROM, která umožní provozovat aplikaci bez závislosti na připojení a tudíž mnohem rychleji. Tuto verzi můžete získat na ústavu botaniky a zoologie, kde je k zapůjčení, případně po domluvě přímo ode mě.

Spustit Herbarium on-line

V závislosti na typu vašeho prohlížeče můžete být varováni před spuštěním programu Herbarium. Autor programu prohlašuje, že je program bezpečný, v žádném případě však nenese zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou programem Herbarium on-line na vašem počítači.

Obraz CD s offline verzí programu Herbarium můžete stáhnout zde.

Pavel Veselý