Systém hub a "houbových organismů"
podle 9. vydání Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi, 2001
(v systému prezentovaném na této stránce nejsou zahrnuty skupiny s nejistým systematickým zařazením  /"incertae sedis"/; pro nalezení zařazení konkrétních rodů doporučuji vyhledávač na stránce Dictionary of Fungi)

V levé části stránky je vlastní systém podle Dictionary of Fungi 2001, v pravé části stránky jsou komentovány změny v pojetí taxonů oproti systému běžně vyučovanému na základě dostupných skript (Váňa 1996, Špaček 1999). Předem díky za případné opravy a/nebo doplnění.
 
ŘÍŠE: CHROMISTA
 ODDĚLENÍ: HYPHOCHYTRIOMYCOTA
  Třída: Hyphochytriomycetes
    Řád: Hyphochytriales
     Čeleď: Hyphochytriaceae
     Čeleď: Rhizidiomycetaceae

 • Hyphochytriomycota:
 • Dříve sem patřící čeleď Anisolpidiaceae je teď hodnocena jako blíže nezařazený řád v oddělení Oomycota.
 •  ODDĚLENÍ: LABYRINTHULOMYCOTA
    Třída: Labyrinthulomycetes
      Řád: Labyrinthulales
       Čeleď: Labyrinthulaceae
      Řád: Thraustochytriales
       Čeleď: Thraustochytriaceae

 • Labyrinthulomycota:
 • Třídy Labyrinthulomycetes (buňky v ektoplazmatické síti, i více buněk ve společné ektoplazmě) a Thraustochytriomycetes (jednotlivé buňky pouze s ektoplazmatickými výběžky) jsou sloučeny do jedné.
 •  ODDĚLENÍ: OOMYCOTA
    Třída: Oomycetes
      Řád: Leptomitales
       Čeleď: Apodachlyellaceae
       Čeleď: Ducellieriaceae
       Čeleď: Leptolegniellaceae
       Čeleď: Leptomitaceae
      Řád: Myzocytiopsidales
       Čeleď: Crypticolaceae
       Čeleď: Myzocytiopsidaceae
      Řád: Olpidiopsidales
       Čeleď: Olpidiopsidaceae
      Řád: Peronosporales
       Čeleď: Albuginaceae
       Čeleď: Peronosporaceae
      Řád: Pythiales
       Čeleď: Pythiaceae
       Čeleď: Pythiogetonaceae
      Řád: Rhipidiales
       Čeleď: Rhypidiaceae
      Řád: Salilagenidiales
       Čeleď: Haliphthoraceae
      Řád: Saprolegniales
       Čeleď: Leptolegniaceae
       Čeleď: Saprolegniaceae
      Řád: Sclerosporales
       Čeleď: Sclerosporaceae
       Čeleď: Verrucalvaceae

  ŘÍŠE: FUNGI
 • Oomycota:
 • Řád Rhipidiales obsahuje rody vyčleněné z řádu Leptomitales.
 • Změny doznalo pojetí řádu Lagenidiales, obsahujícího silně redukované endoparazity. Část druhů obsahuje nyní řád Olpidiopsidales, zatímco vlastní rod Lagenidium zapadl do čeledi Pythiaceae v řádu Pythiales.
 • Řád Sclerosporales obsahuje rody vyčleněné z řádu Peronosporales.
 •  ODDĚLENÍ: ASCOMYCOTA
    
  Třída: Ascomycetes
     Podtřída: Arthoniomycetidae

      Řád: Arthoniales
       Čeleď: Arthoniaceae
       Čeleď: Chrysothricaceae
       Čeleď: Roccellaceae
     Podtřída: Chaetothyriomycetidae
      Řád: Chaetothyriales
       Čeleď: Chaetothyriaceae
       Čeleď: Herpotrichiellaceae
 • Ascomycota:
 • Oddělení dnes tvoří velká ucelená třída Ascomycetes (dělená na úrovni podtříd) a několik drobných tříd, na které se rozpadla heterogenní skupina Hemiascomycetes (Endomycetes).
 • Arthoniomycetidae:
 • Malá skupina askolokulárních hub tvořících korovité lišejníky nebo lichenikolních.
 • Chaetothyriomycetidae:
 • Dvě čeledi vydělené z řádu Dothideales (podtřída Dothideomycetidae) na základě molekulárních analýz.
 •    Podtřída: Dothideomycetidae
      Řád: Capnodiales
       Čeleď: Antennulariellaceae
       Čeleď: Capnodiaceae
       Čeleď: Coccodiniaceae
       Čeleď: Euantennariaceae
       Čeleď: Metacapnodiaceae
      Řád: Coryneliales
       Čeleď: Coryneliaceae
      Řád: Dothideales
       Čeleď: Botryosphaeriaceae
       Čeleď: Coccoideaceae
       Čeleď: Dothideaceae
       Čeleď: Dothioraceae
      Řád: Hysteriales
       Čeleď: Hysteriaceae
       Čeleď: Mytilinidiaceae
      Řád: Lahmiales
       Čeleď: Lahmiaceae
      Řád: Microthyriales
       Čeleď: Aulographaceae
       Čeleď: Leptopeltidaceae
       Čeleď: Microthyriaceae
       Čeleď: Scizothyriaceae
      Řád: Mycosphaerellales
       Čeleď: Mycosphaerellaceae
      Řád: Myriangiales
       Čeleď: Cookellaceae
       Čeleď: Elsinoaceae
       Čeleď: Myriangiaceae
      Řád: Patellariales
       Čeleď: Arthrorhaphidaceae
       Čeleď: Patellariaceae
      Řád: Pleosporales
       Čeleď: Arthopyreniaceae
       Čeleď: Corynesporascaceae
       Čeleď: Cucurbitariaceae
       Čeleď: Dacampiaceae
       Čeleď: Diademaceae
       Čeleď: Didymosphaeriaceae
       Čeleď: Fenestellaceae
       Čeleď: Leptosphaeriaceae
       Čeleď: Lophiostomataceae
       Čeleď: Melanommataceae
       Čeleď: Naetrocymbaceae
       Čeleď: Parodiellaceae
       Čeleď: Phaeosphaeriaceae
       Čeleď: Phaeotrichaceae
       Čeleď: Pleomassariaceae
       Čeleď: Pleosporaceae
       Čeleď: Sporormiaceae
       Čeleď: Tubeufiaceae
       Čeleď: Venturiaceae
      Řád: Pyrenulales
       Čeleď: Massariaceae
       Čeleď: Monoblastiaceae
       Čeleď: Pyrenulaceae
       Čeleď: Requienellaceae
       Čeleď: Trypetheliaceae
       Čeleď: Xanthopyreniaceae
 • Dothideomycetidae:
 • Podtřída tvořící základní skupinu vřeckatých hub s askolokulárním vývojem plodnice; typu vývoje plodnice však již není přikládána taková váha, aby jen na základě tohoto znaku byly houby tříděny do podtříd nebo jiných systematických jednotek.
 • Největší řád vřeckatých hub, řád Dothideales, je nyní rozdělen na spoustu dílčích řádů; vedle nich patří do této podtřídy i řády odlišené již dříve (Pyrenulales, Patellariales, Lahmiales, Coryneliales).
 • Řád Dothiorales je nyní součástí řádu Dothideales (coby čeleď Dothioraceae).
 • Známé rody Venturia (strupovitost ovoce) nebo Cucurbitaria jsou zde řazeny do rozsáhlého řádu Pleosporales.
 • Starší označení řádu Pseudosphaeriales je odvozeno od jména rodu Psaudosphaeria, jež je nyní synonymem rodu Wettsteinina z čeledi Pleosporaceae; řád Pseudosphaeriales je tedy synonymizován s řádem Dothideales sensu lato anebo v užším pojetí Pleosporales.
 • Mimo tuto podtřídu jsou postaveny jednoduché askolokulární houby řádu Meliolales, lichenizované nebo lichenikolní Arthoniales (řazeny v samostatných podtřídách, viz výše a níže) a lichenizované Verrucariales (podle Váni u rodu Dermatocarpon zjištěn askohymeniální vývoj plodnice, podle Mycokey askolokulární skupina), které jsou v Dictionary of Fungi uvedeny mimo systém (mezi "Ascomycetes incertae sedis").
 •    Podtřída: Erysiphomycetidae
      Řád: Erysiphales
       Čeleď: Erysiphaceae
     Podtřída: Eurotiomycetidae
      Řád: Elaphomycetales
       Čeleď: Elaphomycetaceae
      Řád: Eurotiales
       Čeleď: Trichocomaceae
  (obsahuje rod Eurotium)
      Řád: Onygenales
       Čeleď: Arthrodermataceae
       Čeleď: Gymnoascaceae
       Čeleď: Onygenaceae
 • Erysiphomycetidae:
 • Padlí zřejmě nemají blízkou příbuznost s plektomycety (ač mají plodnice typu kleistothecium) nebo pyrenomycety (plodnice dříve považovány i za primitivní uzavřená perithecia), ale zdá se že patří k bazální větvi apotheciálních a pseudotheciálních hub, poblíž předků podtřídy Leotiomycetidae.
 • Eurotiomycetidae:
 • Jméno podtřídy a řádu je odvozeno od jména čeledi Eurotiaceae, které je pozdějším synonymem pro čeleď Trichocomaceae.
 •    Podtřída: Laboulbeniomycetidae
      Řád: Laboulbeniales
       Čeleď: Ceratomycetaceae
       Čeleď: Euceratomycetaceae
       Čeleď: Herpomycetaceae
       Čeleď: Laboulbeniaceae
      Řád: Pyxidiophorales
       Čeleď: Pyxidiophoraceae
 • Laboulbeniomycetidae:
 • Řád Pyxidiophorales obsahuje převážně koprofilní rody vyčleněné z řádu Laboulbeniales, zahrnujícího jinak ektoparazity (nebo komeznály?) členovců.
 •    Podtřída: Lecanoromycetidae
      Řád: Agyriales
       Čeleď: Agyriaceae
       Čeleď: Anamylopsoraceae
       Čeleď: Elixiaceae
      Řád: Gyalectales
       Čeleď: Gyalectaceae
      Řád: Lecanorales
       Čeleď: Acarosporaceae
       Čeleď: Aphanopsidaceae
       Čeleď: Arctomiaceae
       Čeleď: Bacidiaceae
       Čeleď: Biatorellaceae
       Čeleď: Brigantiaeaceae
       Čeleď: Caliciaceae
       Čeleď: Candelariaceae
       Čeleď: Catillariaceae
       Čeleď: Cladoniaceae
       Čeleď: Coccocarpiaceae
       Čeleď: Collemataceae
       Čeleď: Crocyniaceae
       Čeleď: Dactylosporaceae
       Čeleď: Ectolechiaceae
       Čeleď: Gypsoplacaceae
       Čeleď: Haematommataceae
       Čeleď: Heppiaceae
       Čeleď: Heterodeaceae
       Čeleď: Hymeneliaceae
       Čeleď: Lecanoraceae
       Čeleď: Lecideaceae
       Čeleď: Loxosporaceae
       Čeleď: Megalariaceae
       Čeleď: Megalosporaceae
       Čeleď: Micareaceae
       Čeleď: Miltideaceae
       Čeleď: Mycoblastaceae
       Čeleď: Ophioparmaceae
       Čeleď: Pannariaceae
       Čeleď: Parmeliaceae
       Čeleď: Phlyctidaceae
       Čeleď: Physciaceae
       Čeleď: Pilocarpaceae
       Čeleď: Porpidiaceae
       Čeleď: Psoraceae
       Čeleď: Ramalinaceae
       Čeleď: Rhizocarpaceae
       Čeleď: Sphaerophoraceae
       Čeleď: Stereocaulaceae
       Čeleď: Vezdaeaceae
      Řád: Lichinales
       Čeleď: Gloeoheppiaceae
       Čeleď: Lichinaceae
       Čeleď: Peltulaceae
      Řád: Peltigerales
       Čeleď: Lobariaceae
       Čeleď: Nephromataceae
       Čeleď: Peltigeraceae
       Čeleď: Placynthiaceae
      Řád: Pertusariales
       Čeleď: Megasporaceae
       Čeleď: Pertusariaceae
      Řád: Teloschistales
       Čeleď: Fuscideaceae
       Čeleď: Letrouitiaceae
       Čeleď: Teloschistaceae
 • Lecanoromycetidae:
 • Řády zahrnující lichenizované houby (většinu známých licheniz. hub).
 • Pro přehled: dále najdeme lichenizované zástupce v řádech podtříd Dothideomycetidae a Arthoniomycetidae; nejisté je postavení čeledi Baeomycetaceae (podle ultrastrukturních znaků Helotiales, molekulární data ukazují vazby na Lecanoromycetidae); do žádné ze zde uvedených podtříd nejsou zařazeny (tj. "Ascomycetes incertae sedis") řády Ostropales (= Graphidales) a Verrucariales.
 • Řády Agyriales, Peltigerales, Pertusariales a Teloschistales jsou zde brány jako samostatné (jinde je můžeme najít připojené k Lecanorales, např. na úrovni podřádů).
 • Úroveň řádu Caliciales je snížena na čeleď Caliciaceae v rámci řádu Lecanorales.
 •    Podtřída: Leotiomycetidae
      Řád: Helotiales
       Čeleď: Ascocorticiaceae
       Čeleď: Bulgariaceae
       Čeleď: Cudoniaceae
       Čeleď: Cyttariaceae
       Čeleď: Dermateaceae
       Čeleď: Geoglossaceae
       Čeleď: Helotiaceae
       Čeleď: Hemiphacidiaceae
       Čeleď: Hyaloscyphaceae
       Čeleď: Leotiaceae
       Čeleď: Loramycetaceae
       Čeleď: Phacidiaceae
       Čeleď: Rutstroemiaceae
       Čeleď: Sclerotiniaceae
       Čeleď: Vibrisseaceae
      Řád: Medeolariales
       Čeleď: Medeolariaceae
      Řád: Rhytismatales
       Čeleď: Ascodichaenaceae
       Čeleď: Rhytismataceae
      Řád: Thelebolales
       Čeleď: Thelebolaceae
 • Leotiomycetidae:
 • Vyřešení situace kolem jména řádu Helotiales/Leotiales: Platně publikováno nebylo napoprvé ani jméno Helotiales (Nannfeldt 1932), ani Leotiales (Carpenter 1988, navrženo právě kvůli neplatné publikaci Helotiales :o); dnes je platné jméno Helotiales, validizované Korfem a Lizoněm v roce 2000. Titíž autoři ale posléze vystavují nový řád Leotiales v podstatně užším pojetí (zahrnující čeleď Leotiaceae a rody Calloriopsis, Gelatinopsis, Gelatinopulvinella a Neobulgaria z čeledi Helotiaceae; in Czech Mycol. 52: 255, 2001); tento řád (zatím?) není v Dictionary of Fungi přijat.
 • Řád Thelebolales je v minulém (8.) vydání Dictionary jako čeleď Thelebolaceae v řádu Pezizales.
 • Relativně mladé (Barr ex Minter 1986) je vymezení řádu Rhytismatales; čeleď Rhytismataceae byla dříve řazena v řádu Phacidiales. Vzhledem k tomu, že došlo k vyloučení čeledi Phacidiaceae (nyní součást Helotiales), bylo nutno pro zbylé "sirotky" najít nové jméno.
 • Podle některých autorů dokonce není jisté, zda by Rhytismatales měly být oddělovány od Helotiales na úrovni řádu; askolokulárnímu vývoji již není přikládána taková váha a jejich pseudoapothecia a štěrbinovitá hysterothecia jsou někdy zjednodušeně označována též jako apothecia.
 •    Podtřída: Meliolomycetidae
      Řád: Meliolales
       Čeleď: Meliolaceae
     Podtřída: Pezizomycetidae
      Řád: Pezizales
       Čeleď: Ascobolaceae
       Čeleď: Ascodesmidaceae
       Čeleď: Carbomycetaceae
       Čeleď: Discinaceae
       Čeleď: Glaziellaceae
       Čeleď: Helvellaceae
       Čeleď: Karstenellaceae
       Čeleď: Morchellaceae
       Čeleď: Pezizaceae
       Čeleď: Pyronemataceae
       Čeleď: Rhizinaceae
       Čeleď: Sarcoscyphaceae
       Čeleď: Sarcosomataceae
       Čeleď: Terfeziaceae
       Čeleď: Tuberaceae
 • Meliolomycetidae:
 • Jednoduché askolokulární houby s protunikátními vřecky (často jen se 2 sporami), na rostlinách hlavně v tropech.
 • Pezizomycetidae:
 • Zástupci řádu Tuberales (inoperkulátní vřecka, jen 2-4 spory pasivně uvolňované) jsou zde vřazeni do řádu Pezizales.
 •    Podtřída: Sordariomycetidae
      Řád: Boliniales
       Čeleď: Boliniaceae
       Čeleď: Catabotrydaceae
      Řád: Calosphaeriales
       Čeleď: Calosphaeriaceae
      Řád: Diaporthales
       Čeleď: Melanconidaceae
       Čeleď: Valsaceae
  (obsahuje rod Diaporthe)
      Řád: Halosphaeriales
       Čeleď: Halosphaeriaceae
      Řád: Hypocreales
       Čeleď: Bionectriaceae
       Čeleď: Ceratostomataceae
       Čeleď: Clavicipitaceae
       Čeleď: Hypocreaceae
       Čeleď: Nectriaceae
       Čeleď: Niessliaceae
      Řád: Lulworthiales
       Čeleď: Lulworthiaceae
      Řád: Microascales
       Čeleď: Ceratocystidaceae
       Čeleď: Chadefaudiellaceae
       Čeleď: Microascaceae
      Řád: Ophiostomatales
       Čeleď: Kathistaceae
       Čeleď: Ophiostomataceae
      Řád: Phyllachorales
       Čeleď: Phaeochoraceae
       Čeleď: Phyllachoraceae
      Řád: Sordariales
       Čeleď: Cephalothecaceae
       Čeleď: Chaetomiaceae
       Čeleď: Chaetosphaeriaceae
       Čeleď: Coniochaetaceae
       Čeleď: Lasiosphaeriaceae
       Čeleď: Nitschkiaceae
       Čeleď: Sordariaceae
      Řád: Trichosphaeriales
       Čeleď: Helminthosphaeriaceae
       Čeleď: Trichosphaeriaceae
      Řád: Xylariales
       Čeleď: Amphisphaeriaceae
       Čeleď: Cainiaceae
       Čeleď: Clypeosphaeriaceae
       Čeleď: Diatrypaceae
       Čeleď: Graphostromataceae
       Čeleď: Hyponectriaceae
       Čeleď: Myelospermataceae
       Čeleď: Xylariaceae
 • Sordariomycetidae:
 • Do této podtřídy patří i řády Microascales a Ophiostomatales, kvůli protunikátním vřeckům zařazované do blízkosti primitivních skupin, které zde najdeme v podtřídě Eurotiomycetidae; čeleď Ceratocystidaceae je nově řazena do řádu Microascales.
 • K problematice někdejšího řádu Sphaeriales: V historii bylo jméno Sphaeria používáno pro nejrůznější houby tvořící perithecia nebo pyknidy; z tohoto důvodu je dnes nomen rejiciendum (řazené mezi synonyma rodu Hypoxylon z čeledi Xylariaceae). Širší pojetí řádu Sphaeriales víceméně odpovídá rozsahu podtřídy Sordariomycetidae.
 • Jméno řádu Diaporthales je odvozeno od jména čeledi Diaporthaceae, které je pozdějším synonymem pro čeleď Valsaceae.
 • Zástupci řádu Clavicipitales jsou vřazeni do řádu Hypocreales.
 • Alantoidní spory nejsou dostatečným znakem pro vystavení řádu Diatrypales, tyto houby zůstávají v řádu Xylariales.
 • Řád Boliniales obsahuje rody vyčleněné z řádu Sordariales.
 • Řád Lulworthiales obsahuje rody vyčleněné z řádu Halosphaeriales.
 •    Podtřída: Spathulosporomycetidae
      Řád: Spathulosporales
       Čeleď: Hispidicarpomycetaceae
       Čeleď: Spathulosporaceae
 • Spathulosporomycetidae:
 • Biotrofní parazité mořských ruduch (Pacifik a jižní polokoule).
 •   Třída: Neolectomycetes
     Podtřída: Neolectomycetidae

      Řád: Neolectales
       Čeleď: Neolectaceae
    
  Třída: Pneumocystidomycetes
     Podtřída: Pneumocystidomycetidae

      Řád: Pneumocystidales
       Čeleď: Pneumocystidaceae
    
  Třída: Saccharomycetes
     Podtřída: Saccharomycetidae

      Řád: Saccharomycetales
       Čeleď: Ascoideaceae
       Čeleď: Cephaloascaceae
       Čeleď: Dipodascaceae
       Čeleď: Endomycetaceae
       Čeleď: Eremotheciaceae
       Čeleď: Lipomycetaceae
       Čeleď: Metschnikowiaceae
       Čeleď: Phaffomycetaceae
       Čeleď: Saccharomycetaceae
       Čeleď: Saccharomycodaceae
       Čeleď: Saccharomycopsidaceae
 • Neolectomycetes:
 • Třída s 1 rodem Neolecta: na pohled normální vřeckaté houby (vytvářejí apothecia), jejichž separaci má na svědomí společný cluster s taphrinami při molekulární analýze.
 • Pneumocystidomycetes:
 • Třída s jediným druhem Pneumocystis carinii: kvasinkovité houby tvořící cysty, v nichž vzniká 4-8 dceřinných buněk (primitivní vřecka, askospory?); obligátní paraziti savců.
 • Saccharomycetes:
 • Zahrnuje primárně kvasinkovité (netvořící vláknitou stélku) houby, které nespadly do některé z jiných tříd.
 •   Třída: Schizosaccharomycetes
     Podtřída: Schizosaccharomycetidae

      Řád: Schizosaccharomycetales
       Čeleď: Schizosaccharomycetaceae
    
  Třída: Taphrinomycetes
     Podtřída: Taphrinomycetidae

      Řád: Taphrinales
       Čeleď: Protomycetaceae
       Čeleď: Taphrinaceae
 • Schizosaccharomycetes:
 • Přes morfologickou podobnost s kvasinkami stojí tyto houby nejblíže řádu Taphrinales; některými autory byly dokonce spojeny do jedné skupiny, která je považována za stojící na pomezí (řekněme v místě "větvení vývojového stromu") mezi vřeckatými a stopkovýtrusnými houbami.
 • Taphrinomycetes:
 • Houby z řádu Protomycetales jsou včleněny do řádu Taphrinales.
 •  ODDĚLENÍ: BASIDIOMYCOTA
    
  Třída: Basidiomycetes
     Podtřída: Agaricomycetidae

      Řád: Agaricales
       Čeleď: Agaricaceae
       Čeleď: Bolbitiaceae
       Čeleď: Broomeiaceae
       Čeleď: Clavariaceae
       Čeleď: Coprinaceae
       Čeleď: Cortinariaceae
       Čeleď: Entolomataceae
       Čeleď: Fistulinaceae
       Čeleď: Gigaspermaceae
       Čeleď: Hemigasteraceae
       Čeleď: Hydnangiaceae
       Čeleď: Lycoperdaceae
       Čeleď: Marasmiaceae
       Čeleď: Mesophelliaceae
       Čeleď: Mycenastraceae
       Čeleď: Niaceae
       Čeleď: Nidullariaceae
       Čeleď: Phelloriniaceae
       Čeleď: Pleurotaceae
       Čeleď: Pluteaceae
       Čeleď: Pterulaceae
       Čeleď: Schizophyllaceae
       Čeleď: Strophariaceae
       Čeleď: Tricholomataceae
       Čeleď: Tulostomataceae
       Čeleď: Typhulaceae
      Řád: Auricularicales
       Čeleď: Auricularicaceae
      Řád: Boletales
       Čeleď: Boletaceae
       Čeleď: Boletinellaceae
       Čeleď: Coniophoraceae
       Čeleď: Diplocystaceae
       Čeleď: Gasterellaceae
       Čeleď: Gastrosporiaceae
       Čeleď: Gomphidiaceae
       Čeleď: Gyroporaceae
       Čeleď: Hygrophoropsidaceae
       Čeleď: Hymenogasteraceae
       Čeleď: Leucogastraceae
       Čeleď: Melanogastraceae
       Čeleď: Octavianinaceae
       Čeleď: Paxillaceae
       Čeleď: Protogastraceae
       Čeleď: Rhizopogonaceae
       Čeleď: Sclerodermataceae
       Čeleď: Suillaceae
      Řád: Cantharellales
       Čeleď: Aphellariaceae
       Čeleď: Botryobasidiaceae
       Čeleď: Cantharellaceae
       Čeleď: Clavulinaceae
       Čeleď: Hydnaceae
      Řád: Ceratobasidiales
       Čeleď: Ceratobasidiaceae
       Čeleď: Oliveoniaceae
      Řád: Dacrymycetales
       Čeleď: Cerinomycetaceae
       Čeleď: Dacrymycetaceae
      Řád: Hymenochaetales
       Čeleď: Hymenochaetaceae
       Čeleď: Schizoporaceae
      Řád: Phallales
       Čeleď: Geastraceae
       Čeleď: Gomphaceae
       Čeleď: Hysterangiaceae
       Čeleď: Phallaceae
       Čeleď: Ramariaceae
      Řád: Polyporales
       Čeleď: Albatrellaceae
       Čeleď: Atheliaceae
       Čeleď: Boreostereaceae
       Čeleď: Corticiaceae
       Čeleď: Cyphellaceae
       Čeleď: Cystostereaceae
       Čeleď: Epitheliaceae
       Čeleď: Fomitopsidaceae
       Čeleď: Ganodermataceae
       Čeleď: Gloeophyllaceae
       Čeleď: Grammotheleaceae
       Čeleď: Hapalopilaceae
       Čeleď: Hyphodermataceae
       Čeleď: Meripilaceae
       Čeleď: Meruliaceae
       Čeleď: Phanerochaetaceae
       Čeleď: Podoscyphaceae
       Čeleď: Polyporaceae
       Čeleď: Sistotremataceae
       Čeleď: Sparassidaceae
       Čeleď: Steccherinaceae
       Čeleď: Tubulicrinaceae
       Čeleď: Xenasmataceae
      Řád: Russulales
       Čeleď: Auriscalpiaceae
       Čeleď: Bondarzewiaceae
       Čeleď: Echinodontiaceae
       Čeleď: Gloeocystidiellaceae
       Čeleď: Hericiaceae
       Čeleď: Hybogasteraceae
       Čeleď: Lachnocladiaceae
       Čeleď: Peniophoraceae
       Čeleď: Russulaceae
       Čeleď: Stephanosporaceae
       Čeleď: Stereaceae
      Řád: Thelephorales
       Čeleď: Bankeraceae
       Čeleď: Thelephoraceae
 • Basidiomycota:
 • Dělení do tříd je zde víceméně praktickým kompromisem mezi různými pojetími.
 • Agaricomycetidae:
 • Definitivně je zavrženo členění na fylogenezi neodpovídající jednotky Hymenomycetidae a Gasteromycetidae; rouškaté houby a břichatky se setkávají i v rámci jednotlivých řádů. Dochází tím k řadě změn na řádové úrovni, některé řády zanikají sloučením s jinými (viz dále).
 • V řádu Agaricales je čeleď Hygrophoraceae součástí Tricholomataceae, Crepidotaceae součástí Cortinariaceae (v minulém vydání kódu byly tyto čeledi základem odděleného řádu Cortinariales), Amanitaceae součástí Pluteaceae a Podaxaceae ("agarikoidní břichatky") součástí Agaricaceae.
 • Zde prezentované pojetí nekoresponduje s názory Kühnera (Les Hymenomycétes Agaricoides, 1980), odlišujícího od Agaricales řády Tricholomatales (Tricholomataceae, Hygrophoraceae, Amanitaceae) a Pluteales (Pluteaceae, Entolomataceae).
 • Rody z řádů Fistulinales, Tulostomatales a Lycoperdales (s výjimkou čeledi Geastraceae /incl. Sphaerobolaceae z dřív. Sclerodermatales/, spadající pod Phallales) jsou nyní součástí řádu Agaricales.
 • Rody z řádů Hymenogastrales, Melanogastrales (s výjimkou čeledi Niaceae, spadající pod Agaricales) a Sclerodermatales (incl. Calostomataceae z dřív. Tulostomatales) jsou nyní součástí řádu Boletales.
 • Do řádu Hymenochaetales přibyla čeleď Schizoporaceae, zahrnující rody oddělené z čeledi Hyphodermateceae (dříve Stereales, nyní Polyporales).
 • K "bývalé slávě" (míněn tím rozsah zahrnující většinu "chorošů") se vrátil řád Polyporales (v minulém pojetí Dictionary patřila čeleď Polyporaceae do Poriales; dnes je tomu naopak, Poria patří do /už zase široké/ čeledi Polyporaceae).
 • Rody z řádu Ganodermatales jsou nyní součástí řádu Polyporales.
 • Rody z dřívější čeledi Lentinaceae (např. podle Mosera /Die Röhrlinge und Blätterpilze, 1983/ součást čel. Polyporaceae v úzce vymezeném řádu Polyporales) jsou rozděleny: Lentinus a příbuzné spadají do Polyporaceae, Pleurotus a příbuzné do vlastní čeledi Pleurotaceae v řádu Agaricales.
 • Rody z řádu Stereales jsou rozděleny na dvě části: čeledi Stereaceae (incl. Aleurodiscaceae), Stephanosporaceae, Peniophoraceae a Epitheliaceae jsou nyní též součástí řádu Russulales, zbytek (většina korticioidních hub) pak řádu Polyporales.
 • Rody z řádů Bondarzewiales, Hericiales a Lachnocladiales jsou nyní součástí řádu Russulales.
 • Alternativou je užší pojetí řádu Russulales s vyčleněním řádu (nebo příp. na úrovni podřádů) Hericiales (zahrnujícího Bandarzewiaceae, Peniophoraceae, Stereaceae apod.).
 • Rozutíkaly se skupiny kolem kuřátek (tento a následující bod): čeledi Clavariaceae a Typhulaceae jsou nyní v Agaricales, Sparassidaceae a Albatrellaceae v Polyporales (vše dříve Cantharellales).
 • Čeledi z řádu Gomphales, tj. Gomphaceae (incl. Clavariadelphaceae z dřív. Cantharellales) a Ramariaceae jsou nyní součástí řádu Phallales.
 •    Podtřída: Tremellomycetidae
      Řád: Christianseniales
       Čeleď: Christianseniaceae
      Řád: Cystofilobasidiales
       Čeleď: Cystofilobasidiaceae
      Řád: Filobasidiales
       Čeleď: Filobasidiaceae
      Řád: Tremellales
       Čeleď: Aporpiaceae
       Čeleď: Exidiaceae
       Čeleď: Hyaloriaceae
       Čeleď: Phragmoxenidiaceae
       Čeleď: Rhynchogastremataceae
       Čeleď: Sirobasidiaceae
       Čeleď: Syzygosporaceae
       Čeleď: Tetragoniomycetaceae
       Čeleď: Tremellaceae
       Čeleď: Tremellodendropsidaceae
      Řád: Tulasnellales
       Čeleď: Tulasnellaceae
 • Tremellomycetidae:
 • Zahrnuje část heterogenní skupiny Heterobasidiomycetes (již delší dobu neudržitelné, ve skriptech podržené víceméně z praktických důvodů).
 • Podle jiného pojetí kladoucího větší důraz na (ne)rozdělení bazidie by patřily do této podtřídy též řády Auriculariales, Ceratobasidiales a Dacrymycetales (rozdělení do podtříd blíže komentováno není).
 • Řád Cystofilobasidiales obsahuje rody vyčleněné z řádu Filobasidiales (ve srovnání s 8. vydáním Dictionary vše vyčleněno z Tremellales).
 •   Třída: Urediniomycetes
      Řád: Agaricostilbales
       Čeleď: Agaricostilbaceae
      Řád: Atractiellales
       Čeleď: Atractogloeaceae
       Čeleď: Chionosphaeraceae
       Čeleď: Hoehnelomycetaceae
  (obs. rod Atractiella)
       Čeleď: Pachnocybaceae
       Čeleď: Phleogenaceae
      Řád: Microbotryales
       Čeleď: Microbotryaceae
       Čeleď: Ustilentilomataceae
      Řád: Septobasidiales
       Čeleď: Septobasidiaceae
      Řád: Uredinales
       Čeleď: Chaconiaceae
       Čeleď: Coleosporiaceae
       Čeleď: Cronartiaceae
       Čeleď: Melampsoraceae
       Čeleď: Micronegeriaceae
       Čeleď: Phakopsoraceae
       Čeleď: Phragmidiaceae
       Čeleď: Pileolariaceae
       Čeleď: Pucciniaceae
       Čeleď: Pucciniastraceae
       Čeleď: Pucciniosiraceae
       Čeleď: Raveneliaceae
       Čeleď: Sphaerophragmiaceae
       Čeleď: Uncolaceae
       Čeleď: Uropyxidaceae
 • Urediniomycetes:
 • Skupiny kolem rzí byly odděleny do samostatné třídy již dříve (někdy i společně se skupinami kolem snětí, tvoříce dohromady spíše heterogenní skupinu mezi stopkovýtrusnými a vřeckatými houbami); v 8. vydání Dictionary patří do třídy Teliomycetes řády Uredinales a Septobasidiales; řád Microbotryales byl tehdy součástí Ustilaginales (podle dnešních poznatků je příbuznější rzím, ačkoli teliospory a životní cyklus odpovídají spíše snětím) a první dva zde zmíněné spadaly do třídy Basidiomycetes.
 • Jméno čeledi Hoehnelomycetaceae je odvozeno od jména rodu Hoehnelomyces, které je synonymem (nebo patří do) rodu Atractiella.
 •   Třída: Ustilaginomycetes
     Podtřída: Entorrhizomycetidae

      Řád: Entorrhizales
       Čeleď: Entorrhizaceae
     Podtřída: Exobasidiomycetidae
      Řád: Doassansiales
       Čeleď: Doassansiaceae
       Čeleď: Melaniellaceae
       Čeleď: Rhamphosporaceae
      Řád: Entylomatales
       Čeleď: Entylomataceae
      Řád: Exobasidiales
       Čeleď: Brachybasidiaceae
       Čeleď: Cryptobasidiaceae
       Čeleď: Exobasidiaceae
       Čeleď: Graphiolaceae
      Řád: Georgefischeriales
       Čeleď: Eballistraceae
       Čeleď: Georgefischeriaceae
       Čeleď: Tilletiariaceae
      Řád: Microstromatales
       Čeleď: Microstromataceae
      Řád: Sporidiales
       Čeleď: Sporidiobolaceae
      Řád: Tilletiales
       Čeleď: Tilletiaceae
     Podtřída: Ustilaginomycetidae
      Řád: Urocystales
       Čeleď: Melanotaeniaceae
       Čeleď: Urocystaceae
      Řád: Ustilaginales
       Čeleď: Anthracoideaceae
       Čeleď: Cintractiaceae
       Čeleď: Clintamraceae
       Čeleď: Dermatosoraceae
       Čeleď: Doassansiopsidaceae
       Čeleď: Farysiaceae
       Čeleď: Geminaginaceae
       Čeleď: Glomosporiaceae
       Čeleď: Melanopsichiaceae
       Čeleď: Mycosyringaceae
       Čeleď: Uleiellaceae
       Čeleď: Ustilaginaceae
       Čeleď: Websdaneaceae
 • Ustilaginomycetes:
 • I tato třída prodělala v průběhu času značné posuny v systému a změny svého rozsahu. Historicky se můžeme setkat s pojetím skupiny Hemibasidiomycetes (buď pro rzi a sněti dohromady, nebo jen pro sněti /rzi pak patřily mezi Protobasidiomycetes/) či skupiny Endomycetes (sněti + kvasinky). Z novější doby pochází pojetí samostatné třídy, případně dvou tříd Ustomycetes a Sporidiomycetes (mj. v samostatném oddělení Ustomycota). Zde prezentovaný systém je založen na klasické morfologii, ultrastrukturních znacích i molekulárních datech.
 • Entorrhizomycetidae:
 • Mají lokální interakční zóny a póry bez membránových čepiček.
 • Exobasidiomycetidae:
 • Mají lokální interakční zóny a póry s membránovými čepičkami nebo přepážky bez pórů.
 • Rody z řádů Cryptobasidiales a Graphiolales jsou nyní součástí řádu Exobasidiales.
 • Řád Microstromatales obsahuje rod vyčleněný z řádu Exobasidiales.
 • Řád Tilletiales byl ještě v 8. vydání Dictionary pouze na úrovni čeledi Tilletiaceae v řádu Ustilaginales (i přes tak značný rozdíl, jakým je holobazidie oproti fragmobazidii, někteří autoři dodnes nepodporují oddělování prašných a mazlavých snětí na odpovídající úrovni - důvodem je nevytváření metabazidie u mnohých zástupců, což de facto znemožňuje jejich správné zařazení).
 • Řády Doassansiales a Entylomatales obsahují rody vyčleněné z řádu Tilletiales (resp. čeledi Tilletiaceae).
 • V řádu Georgefischeriales se scházejí rody dříve řazené v čeledích Tilletiaceae a Sporidiobolaceae (Tilletiaria).
 • Ustilaginomycetidae:
 • Mají rozšířené interakční zóny a póry s membránovými čepičkami nebo přepážky bez pórů.
 • Řád Urocystales obsahuje rody řazené dříve do čeledi Tilletiaceae, tedy k mazlavým snětím (v čeledi Urocystaceae ale i některé z dřívější čeledi Ustilaginaceae s. l.).
 • Taktéž řád Ustilaginales zahrnuje čeledi obsahující rody jak z dřívější čeledi Tilletiaceae s. l., tak z Ustilaginaceae s. l.
 •  ODDĚLENÍ: CHYTRIDIOMYCOTA
    
  Třída: Chytridiomycetes
      Řád: Blastocladiales
       Čeleď: Blastocladiaceae
       Čeleď: Catenariaceae
       Čeleď: Coelomomycetaceae
       Čeleď: Physodermataceae
       Čeleď: Sorochytriaceae
      Řád: Chytridiales
       Čeleď: Chytridiaceae
       Čeleď: Cladochytriaceae
       Čeleď: Endochytriaceae
       Čeleď: Harpochytriaceae
       Čeleď: Synchytriaceae
      Řád: Monoblepharidales
       Čeleď: Gonypodyaceae
       Čeleď: Monoblepharidaceae
       Čeleď: Oedogoniomycetaceae
      Řád: Neocallimastigales
       Čeleď: Neocallimastigaceae
      Řád: Spizellomycetales
       Čeleď: Caulochytriaceae
       Čeleď: Olpidiaceae
       Čeleď: Spizellomycetaceae
   
  ODDĚLENÍ: ZYGOMYCOTA
 • Chytridiomycota:
 • Obligátně anaerobní organismy postrádající mitochondrie jsou odděleny do řádu Neocallimastigales (dříve součást Chytridiales).
 • V pojetí některých autorů jsou odlišovány dvě třídy: Chytridiomycetes a Rumpomycetes; druhá jmenovaná obsahuje organismy, jejichž zoospory jsou vybaveny rumposomem - řády Chytridiales a Monoblepharidales (tím by se ovšem řád Chytridiales dostal mimo třídu Chytridiomycetes).
 •   Třída: Trichomycetes
      Řád: Amoebidiales
       Čeleď: Amoebidiaceae
      Řád: Asellariales
       Čeleď: Asellariaceae
      Řád: Eccrinales
       Čeleď: Eccrinaceae
       Čeleď: Palavasciaceae
       Čeleď: Parataeniellaceae
      Řád: Harpellales
       Čeleď: Harpellaceae
       Čeleď: Lageriomycetaceae
  (důsledek překlepu?
       – ve vlastním Dictionary se toto jméno nevyskytuje)
       Čeleď: Legeriomycetaceae
 • Trichomycetes:
 • Stále provizorní zařazení řádu Amoebidiales, spíše příbuzného některým prvokům.
 • Jádro třídy tvoří Asellariales a Eccrinales, zatímco Harpellales mají blízko k Zygomycetes (Kickxellales).
 •   Třída: Zygomycetes
      Řád: Basidiobolales
       Čeleď: Basidiobolaceae
      Řád: Dimargaritales
       Čeleď: Dimargaritaceae
      Řád: Endogonales
       Čeleď: Endogonaceae
      Řád: Entomophthorales
       Čeleď: Ancylistaceae
       Čeleď: Completoriaceae
       Čeleď: Entomophthoraceae
       Čeleď: Meristacraceae
       Čeleď: Neozygitaceae
      Řád: Geosiphonales
       Čeleď: Geosiphonaceae
      Řád: Glomales
       Čeleď: Acaulosporaceae
       Čeleď: Gigasporaceae
       Čeleď: Glomaceae
      Řád: Kickxellales
       Čeleď: Kickxellaceae
      Řád: Mortierellales
       Čeleď: Mortierellaceae
      Řád: Mucorales
       Čeleď: Chaetocladiaceae
       Čeleď: Choanephoraceae
       Čeleď: Cunninghamellaceae
       Čeleď: Gilbertellaceae
       Čeleď: Mucoraceae
       Čeleď: Mycotyphaceae
       Čeleď: Phycomycetaceae
       Čeleď: Pilobolaceae
       Čeleď: Radiomycetaceae
       Čeleď: Saksenaeaceae
       Čeleď: Syncephalastraceae
       Čeleď: Thamnidiaceae
      Řád: Zoopagales
       Čeleď: Cochlonemataceae
       Čeleď: Helicocephalidaceae
       Čeleď: Piptocephalidaceae
       Čeleď: Sigmoideomycetaceae
       Čeleď: Zoopagaceae
   
 • Zygomycetes:
 • Řád Basidiobolales obsahuje čeleď Basidiobolaceae vyčleněnou z řádu Entomophthorales; kromě subsporangiálního vaku je jejich odlišným znakem také procentriola (podle teorie redukovaný kinetosom), obdobná jako u některých chytridií; též výsledky některých molekulárních studií sbližují tento řád s Chytridiales.
 • Řád Geosiphonales, vyčleněný z řádu Glomales, obsahuje jediný rod Geosiphon, význačný symbiózou se sinicemi (endocyanely, Nostoc), považovanou některými autory za formu lichenismu.
 • Řád Mortierellales obsahuje rody (sporangia s chybějící nebo rudimentární kolumelou) vyčleněné z řádu Mucorales.
 • ŘÍŠE: PROTOZOA
   ODDĚLENÍ: ALVEOLATA

    Třída: Ellobiopsida
    Třída: Perkinsea
   
  ODDĚLENÍ: CERCOZOA
    Třída: Plasmodiophoromycetes

      Řád: Plasmodiophorales
       Čeleď: Phagomyxaceae
       Čeleď: Plasmodiophoraceae
   
  ODDĚLENÍ: HETEROLOBOSEA
    Třída: Acrasiomycetes
      Řád: Acrasiales
       Čeleď: Acrasiaceae
   ODDĚLENÍ: ICHTHYOSPOREA
   ODDĚLENÍ: MICROSPORIDIA
   
  ODDĚLENÍ: MYCETOZOA
    
  Třída: Dictyosteliomycetes
      Řád: Dictyosteliales
       Čeleď: Acytosteliaceae
       Čeleď: Dictyosteliaceae
    
  Třída: Myxomycetes
      Řád: Echinosteliales
       Čeleď: Clastodermataceae
       Čeleď: Echinosteliaceae
      Řád: Liceales
       Čeleď: Cribrariaceae
       Čeleď: Liceaceae
       Čeleď: Lycogalaceae
       Čeleď: Reticulariaceae
      Řád: Physarales
       Čeleď: Didymiaceae
       Čeleď: Physaraceae
      Řád: Stemonitales
       Čeleď: Stemonitidaceae
      Řád: Trichiales
       Čeleď: Arcyriaceae
       Čeleď: Dianemataceae
       Čeleď: Trichiaceae
    
  Třída: Protosteliomycetes
      Řád: Protosteliales
       Čeleď: Cavosteliaceae
       Čeleď: Ceratiomyxaceae
       Čeleď: Echinosteliopsidaceae
       Čeleď: Protosteliaceae
 • Protozoa:
 • Bez bližšího komentáře. ("Ševče drž se kopyta" anebo nekomentuj něco, čemu už pramálo rozumíš.)
 • Ve stručnosti: Vedle již dříve samostatně stojících nádorovek je zde podpořen názor na polyfyletičnost hlenek v širokém pojetí a oprávněnost osamostatnění akrasií na úrovni jiného oddělení. V rámci zbývajících hlenek zůstává členění na protostelie, diktyostelie a vlastní hlenky.