Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Hlavními tématy současného výzkumu jsou:

  • studium makroekologických struktur v rostlinných společenstvech a lokálních flórách, zejména gradientů diverzity v závislosti na lokálních nebo regionálních ekologických procesech
  • vývoj nových metod sběru a analýzy dat pro výzkum vegetace a ekologii společenstev a tvorba jejich softwarových implementací
  • kritická revize národní klasifikace vegetace pro Českou republiku
  • mezinárodní spolupráce v klasifikaci vegetace a tvorbě a využití fytocenologických databází (hlavně se státy střední a jižní Evropy a Tchaj-wanem)
  • diverzita současných ekosystémů Sibiře a její vztah k diverzitě vrcholně glaciálních až raně holocénních ekosystémů severní Eurasie
  • invazibilita rostlinných společenstev a velkých území nepůvodními druhy

Čím se zabýváme? Stáhněte si poster

V roce 2008 jsme uspořádali 17. mezinárodní konferenci European Vegetation Survey: konferenční stránky