Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Biodiverzita velkých měst

Editor

Zdeňka Lososová

Spolupráce

Tomáš Čejka (SAV Bratislava), Natálie Čeplová, Jiří Danihelka, Karel Fajmon (ČSOP Bílé Karpaty), Michal Horsák, Milan Chytrý, Lucie Juřičková (UK Praha), Veronika Kalusová, Deana Láníková, Zdenka Preislerová, Vladimír Řehořek, Lubomír Tichý, Bohuslav Uher

Finanční podpora

 • Grantová agentura České republiky 14-10723S
 • Grantová agentura Akademie věd České republiky, projekt č. IAA601630803
 • Výzkumný záměr MSM 0021622416 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Cíle

Projekt se zabývá biodiverzitou velkých středoevropských měst. Pomocí standardizovaných protokolů sběru dat jsme ve vybraných antropogenních biotopech a vybraných městech, reprezentujících různé makroklimatické a socioekonomické oblasti střední Evropy, studovali tři modelové taxonomické a ekologické skupiny: cévnaté rostliny, terestričtí plži a epilitické a epixylické terestrické řasy a sinice.
Na těchto organismech jsme řešili čtyři hlavní okruhy otázek:

 1. Jak závisí šíření nepůvodních druhů na makroklimatu různých částí střední Evropy a na různých typech městských biotopů?
 2. Působí městské prostředí negativně nebo pozitivně na diverzitu původních druhů a na celkovou druhovou bohatost vybraných taxonomických skupin?
 3. Způsobuje urbanizace biotickou homogenizaci městských biotopů, a pokud ano, projevuje se homogenizace na úrovni druhů i na úrovni druhových vlastností? Které biotopy a které skupiny druhů jsou homogenizací nejvíce postiženy?
 4. Jsou trendy v diverzitě městských biotopů konzistentní v různých taxonomických skupinách?

Dílčí výsledky

 • Databáze květeny Brna
 • Vědecké články

   Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /home/www/www/botany/vegsci/include/biodiverzitacz.php:29 Stack trace: #0 /home/www/www/botany/vegsci/biodiverzita.php(7): include() #1 {main} thrown in /home/www/www/botany/vegsci/include/biodiverzitacz.php on line 29