Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADD03
Trollio altissimi-Geranietum sylvatici Jeník et al. 1980
Subalpínské upolínové nivy

Trollio altissimi-Geranietum sylvatici

Foto na botanickafotogalerie.cz

Trollio-Geranietum tvoří druhově bohaté, zpravidla úplně zapojené porosty. Strukturu vegetace vytváří několik dominantních druhů širokolistých bylin, zejména kakost lesní (Geranium sylvaticum), a hojné jsou také trávy Calamagrostis villosa, Deschampsia cespitosa a Poa chaixii. V nižší vrstvě bylinného patra se vyskytují další, převážně vlhkomilné luční rostliny, např. Alchemilla vulgaris s. l. a Ranunculus acris. Jde o vegetaci druhově poměrně bohatou, s 25–30 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je vyvinuto většinou jen spoře a dosahuje pokryvnosti okolo 5 %.

Společenstvo se vyskytuje v okolí pramenišť a pramenných stružek kolem horních hran jesenických karů. Svahy mají převážně jihovýchodní orientaci a dosahují sklonů 20–25°. Rozhodujícím ekologickým faktorem je pravděpodobně dostatečná půdní vlhkost. Stanoviště leží mimo pravidelné lavinové dráhy, a význam sněhové pokrývky pro vegetaci tedy tkví jen v ochraně proti promrzání půdy (Jeník et al. 1980).

Orig. (Jeník et al. 1980): Trollio altissimi-Geranietum sylvatici associatio nova

Diagnostické druhy: Aconitum plicatum, Calamagrostis villosa, Carduus personata, Crepis mollis, Digitalis grandiflora, Epilobium alpestre, Geranium sylvaticum, Hypericum maculatum, Laserpitium archangelica, Luzula luzuloides, Myosotis palustris agg. (M. nemorosa), Phyteuma spicatum, Poa chaixii, Ranunculus nemorosus, Rumex arifolius, Silene vulgaris, Trollius altissimus, Valeriana excelsa subsp. sambucifolia; Rhodobryum roseum

Konstantní druhy: Aconitum plicatum, Calamagrostis villosa, Carduus personata, Crepis mollis, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Epilobium alpestre, Geranium sylvaticum, Heracleum sphondylium, Hypericum maculatum, Luzula luzuloides, Myosotis palustris agg. (M. nemorosa), Phyteuma spicatum, Poa chaixii, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg., Silene vulgaris, Trollius altissimus, Valeriana excelsa subsp. sambucifolia; Brachythecium rutabulum, Rhodobryum roseum

Dominantní druhy: Dactylis glomerata, Geranium sylvaticum, Mercurialis perennis, Poa chaixii, Senecio nemorensis agg.

Formální definice: skup. Aconitum plicatum AND skup. Geranium sylvaticum NOT skup. Bupleurum *vapincense NOT skup. Laserpitium archangelica NOT skup. Petasites albus NOT Deschampsia cespitosa pokr. > 25 %

Zdroj: Kočí M. (2007): ADD03 Trollio altissimi-Geranietum sylvatici Jeník et al. 1980. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 120-121.