Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz TDC
Cynosurion cristati Tüxen 1947
Poháňkové pastviny a sešlapávané trávníky

Nomen conservandum propositum (versus Lolion perennis Felföldi 1942)

Orig. (Tüxen 1947): Cynosurion cristati

Syn.: Polygonion avicularis Aichinger 1933 (§ 36, nomen ambiguum), Lolion perennis Felföldy 1942 (potenciálně správné jméno), Plantagini-Prunellion Eliáš 1980; incl. Lolio-Cynosurenion Jurko 1974, Polygalo-Cynosurenion Jurko 1974

Diagnostické druhy: Lolium perenne, Plantago major

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str. a A. pratensis), Lolium perenne, Plantago major, Poa annua, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens

Zdroj: Chytrý M. & Blažková D. (2007): TDC Cynosurion cristati Tüxen 1947. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 195-197.