Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THB01
Poo badensis-Festucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966
Západopanonské skalní stepi na vápenci

Poo badensis-Festucetum pallentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Poo-Festucetum pallentis tvoří druhově bohaté, rozvolněné porosty, s roztroušenými trsy kostřavy sivé (Festuca pallens) a bez výraznějších dominant. Převažují v nich nízké rostliny, např. hemikryptofyty Alyssum montanum, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Centaurea stoebe, Minuartia setacea, Poa badensis a Potentilla arenaria, chamaefyty Jovibarba globifera subsp. hirta, Sedum album a Teucrium montanum, geofyt Allium flavum a na jaře hojně i efemérní druhy, jako je Cerastium pumilum s. l. a Erophila spathulata. V porostech se zpravidla vyskytuje 20–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Pravidelně jsou zastoupeny bazifilní mechorosty, např. Tortella inclinata, a v menší míře také lišejníky.

Tato vegetace se u nás vyskytuje na svazích a vrcholcích ostrožen tvrdých jurských vápenců, kde se výchozy obnažené horniny střídají s velmi mělkou půdou typu litozem nebo rendzina, u které bylo na Pavlovských vrších zjištěno pH 5,8–7,7 (Unar 2004). V Rakousku a na Slovensku jsou na některých lokalitách geologickým podkladem také dolomity. Nejčastěji jde o svahy jižní orientace, které silně vysychají kvůli expozici vůči slunečnímu záření a větru. Na přilehlých severních svazích, kde jsou srovnatelná stanoviště o něco vlhčí, je tato vegetace nahrazena pěchavovými trávníky asociace Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae.

Nomen inversum propositum

Orig. (Klika 1931b): Festuca glauca-Poa badensis-Assoziation (Festuca glauca ~ F. pallens)

Diagnostické druhy: Acinos arvensis, Allium flavum, Alyssum montanum, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Campanula sibirica, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dorycnium pentaphyllum s. l. (D. germanicum), Echium vulgare, Erysimum durum s. l., Festuca pallens, Fumana procumbens, Galium glaucum, Globularia bisnagarica, Iris humilis subsp. arenaria, I. pumila, Jovibarba globifera subsp. hirta, Medicago prostrata, Melica ciliata, Minuartia setacea, Poa badensis, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum, Sanguisorba minor, Scorzonera austriaca, Sedum album, Seseli hippomarathrum, S. osseum, Sesleria caerulea, Stachys recta, Stipa capillata, Taraxacum sect. Erythrosperma, Teucrium montanum, Thymus praecox

Konstantní druhy: Acinos arvensis, Allium flavum, Alyssum montanum, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dorycnium pentaphyllum s. l. (D. germanicum), Echium vulgare, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Galium glaucum, Jovibarba globifera subsp. hirta, Koeleria macrantha, Melica ciliata, Minuartia setacea, Poa badensis, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Scorzonera austriaca, Sedum album, Seseli hippomarathrum, Seseli osseum, Stachys recta, Stipa capillata, Teucrium montanum, Thymus praecox

Dominantní druhy: Potentilla arenaria

Formální definice: skup. Festuca pallens AND skup. Poa badensis NOT Sesleria caerulea pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): THB01 Poo badensis-Festucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 396-398.