Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída XE
Epilobietea angustifolii Tüxen et Preising ex von Rochow 1951
Bylinná vegetace pasek a narušovaných stanovišť v lesním prostředí