Vegetation Science Group

Department of Botany and Zoology | Faculty of Science | Masaryk University

Vegetation of the Czech Republic

Vegetation of the Czech Republic is a four-volume monograph which systematically summarizes the diversity of vegetation types on the territory of the Czech Republic. Czech vegetation is divided into 39 phytosociological classes, which are further divided into 138 alliances and 496 associations. Each of these vegetation units is characterized by a detailed description of its floristic composition, ecology, dynamics, distribution and economic or conservation value, including distribution maps and synoptic tables of species composition. Associations were delimited by formal definitions and tested using a set of approximately 100,000 vegetation plots contained in the Czech National Phytosociological Database. National vegetation classification is accompanied by a computer expert system for identification of associations. The monograph was elaborated by a team of botanists from the Department of Botany and Zoology, Masaryk University in cooperation with experts from the Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, and other institutions. The project was funded by the Czech Science Foundation (grants 206/02/0957, 206/05/0200, 206/06/0659 and 206/09/0329) and Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (long-term research plan MSM0021622416). The project received an Award of the Chairman of the Czech Science Foundation in 2012.

Editor: Milan Chytrý

Authors: Petr Bauer, Denisa Blažková, Karel Boublík, Tomáš Černý, Martina Čtvrtlíková, Jan Douda, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Michal Hájek, Petra Hájková, Petra Hanáková, Handrij Härtel, Radim Hédl, Aleš Hoffmann, Richard Hrivnák, Zdenka Hroudová, Milan Chytrý, Martin Kočí, Jiří Kolbek, František Krahulec, Tomáš Kučera, Deana Láníková (Simonová), Zdeňka Lososová, Jana Navrátilová, Zdenka Neuhäuslová, Jan Novák, Zdenka Otýpková, Helena Oťaheľová, Petr Petřík, Jan Roleček, Jaroslav Rydlo, Marcela Řezníčková, Jiří Sádlo, Kateřina Šumberová, Michaela Vítková and David Zelený

Technical support: Jiří Danihelka, Ondřej Hájek, Katrin Karimová, Ilona Knollová, Štěpánka Králová, Klára Kubošová, Dana Michalcová, Jiří Rozehnal, Lubomír Tichý, Václav Zouhar and Kristýna Žáková

English Summary


Volume 1 – Grassland and Heathland Vegetation (2007, second edition 2010)

Chytrý M. (ed.) (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace / Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation. Academia, Praha, 525 pp.

Authors: M. Chytrý, M. Kočí, K. Šumberová, J. Sádlo, F. Krahulec, P. Hájková, M. Hájek, A. Hoffmann, D. Blažková, T. Kučera, J. Novák, M. Řezníčková, T. Černý, H. Härtel and D. Simonová

Technical support: L. Tichý, I. Knollová, Z. Otýpková, J. Danihelka, O. Hájek, K. Kubošová, K. Karimová and J. Rozehnal

PDF coarse resolution (1st edition 2007) | PDF fine resolution (2nd edition 2010)


Volume 2 – Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation (2009)

Chytrý M. (ed.) (2009): Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace / Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree vegetation. Academia, Praha, 520 pp.

Authors: D. Láníková, Z. Lososová, J. Sádlo, M. Chytrý, Z. Otýpková, M. Kočí, P. Petřík, K. Šumberová, Z. Neuhäuslová, P. Hájková and M. Hájek

Technical support: Š. Králová, K. Karimová, J. Danihelka, L. Tichý, D. Michalcová, O. Hájek and K. Kubošová


PDF coarse resolution | PDF fine resolution


Volume 3 – Aquatic and wetland vegetation (2011)

Chytrý M. (ed.) (2011): Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace / Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and Wetland Vegetation. Academia, Praha, 827 pp.

Authors: K. Šumberová, P. Hájková, M. Hájek, M. Chytrý, Z. Hroudová, J. Navrátilová, M. Čtvrtlíková, J. Sádlo, Z. Lososová, R. Hrivnák, J. Rydlo, H. Oťaheľová, P. Bauer, P. Hanáková, L. Ekrt and E. Ekrtová

Technical support: D. Michalcová, K. Žáková, J. Danihelka, Š. Králová, K. Karimová, L. Tichý, O. Hájek and M. Kočí


PDF coarse resolution | PDF fine resolution


Volume 4 – Forest and shrub vegetation (2013)

Chytrý M. (ed.) (2013): Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace / Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and Scrub Vegetation. Academia, Praha, 552 pp.

Authors: M. Chytrý, J. Douda, J. Roleček, J. Sádlo, K. Boublík, R. Hédl, M. Vítková, D. Zelený, J. Navrátilová, Z. Neuhäuslová, P. Petřík, J. Kolbek, Z. Lososová, K. Šumberová and R. Hrivnák

Technical support: D. Michalcová, K. Žáková, J. Danihelka, L. Tichý, V. Zouhar, O. Hájek and M. Kočí


PDF coarse resolution | PDF fine resolution


Reviews:

Volume 1
Iva Apostolova in Phytologia Balcanica 14: 149 (2008)
Adolf Češka in Botanical Electronic News 394 (2008)
Jürgen Dengler in Kieler Notizen zur Pflanzenkunde 35: 121–122 (2007)
Hartmut Dierschke in Tuexenia 28: 279–293 (2008)
Valentin B. Golub & L. F. Nikolaychuk in Rastitel'nost' Rossii 12: 152–155 (2008)
Radim Hédl in Živa 2007(6): LXXXVIII (2007)
Barbara Juskiewicz-Swaczyna in Bulletin of the European Dry Grassland Group 3: 28 (2009)
Anna A. Kuzemko in Ukrainskii Botanichnii Zhurnal 66: 307–314 (2009)
Detlef Mahn in Botanik und Naturschutz in Hessen 24: 135–143 (2012)
Milan Valachovič in Zprávy České botanické společnosti 42: 358–360 (2007)
Wofgang Willner in Neilreichia 5: 339–341 (2008)

Volume 2
Iva Apostolova in Phytologia Balcanica 16: 169–170 (2010)
Valentin B. Golub, Aleksei N. Sorokin & L. F. Nikolaychuk in Rastitel'nost' Rossii 16: 73–76 (2010)
Jürgen Dengler in Bulletin of the European Dry Grassland Group 13: 28–29 (2011)
Radim Hédl in Živa 2007(4): LIX-LX (2010)
Richard Hrivnák in Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 32: 136, 146 (2010)
Ján Kliment & Ivan Jarolímek in Folia Geobotanica 47: 105–115 (2012)
Detlef Mahn in Botanik und Naturschutz in Hessen 24: 135–143 (2012)
Milan Valachovič in Zprávy České botanické společnosti 45: 133–134 (2010)

Volume 3
Anonymous in Živa 2012: 24 (2012)
János Csiky in Kitaibelia 18: 187–196 (2013)
Adolf Češka in Botanical Electronic News 449 (2012)
Hartmut Dierschke in Tuexenia 32: 372 (2012)
Jürgen Dengler in Bulletin of the European Dry Grassland Group 13: 28–29 (2011)
Daniel Dítě in Bryonora 48: 68–70 (2012)
Valentin B. Golub, Aleksei N. Sorokin & L. F. Nikolaychuk in Rastitel´nost´ Rossii 20: 139–142 (2012)
Ján Kliment in Zprávy České botanické společnosti 46: 394–396 (2011)
Detlef Mahn in Botanik und Naturschutz in Hessen 24: 135–143 (2012)
Jan Pergl in Folia Geobotanica 49 (2014)
Joop Schaminée in Preslia 84: 325–326 (2012)
Jozef Šibík in Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 34: 124–126 (2012)
Rossen Tzonev in Phytologia Balcanica 17: 385–386 (2011)

Volume 4
Hartmut Dierschke in Tuexenia 34: 491–499 (2014)
Valentin B. Golub in Rastitel'nost' Rossii 24: 154–160 (2014)
Jaroslav Vojta in Živa 2015: XV (2015)

Related source: Interspecific association in grassland vegetation of the Czech Republic