Masarykova Univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta
Česká sbírka mikroorganismů Ústav botaniky a zoologie

Diverzita biotických společenstev a populací:
kauzální analýza variability v prostoru a čase

Výzkumný záměr MSM 0021622416 (2005-2011)
Financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Vedoucí záměru: Doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

   in English

Cíl projektu

Předmětem výzkumné činnosti je studium biodiverzity na úrovni populací a společenstev v různých časových a prostorových měřítcích, se zaměřením na interakce s abiotickým prostředím, interakce mezi organismy navzájem, historické a evoluční interpretace existujících struktur, identifikaci biotických indikátorů ekologických procesů a vývoj formalizovaných typologií společenstev a biotopů v terestrických, semiterestrických a vodních ekosystémech. Výzkum je zaměřen na modelové taxonomické a ekologické skupiny organismů napříč fylogenetickým systémem, jako jsou environmentální bakterie, cévnaté rostliny, bezobratlí živočichové včetně parazitů a obratlovci. Kromě tradičních oborově specifických metodik jsou při výzkumu využívány obecné metody molekulární genetiky, bioinformatiky, geoinformatiky, matematické statistiky a analytické chemie, vesměs zajišťované prostřednictvím integrovaných laboratoří.

Publikace


Konferenční sdělení


Pracovní skupiny a personální obsazení

Taxonomie a ekologie mikroorganismů

Sedláček, Ivo, RNDr. CSc.
Laichmanová, Monika, Ing. Ph.D.
Nováková (Kubošková), Dana, Mgr.
Švec, Pavel, Mgr. Ph.D.

Biosystematika cévnatých rostlin

Bureš, Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Danihelka, Jiří, Ing. Ph.D.
Fajmon, Karel, Mgr.
Grulich, Vít, Doc. RNDr. CSc.
Horová, Lucie, Mgr.
Rotreklová, Olga, Mgr.
Šmarda, Petr, Mgr.
Šmerda, Jakub, Ing.

Ekologie rostlinných společenstev

Chytrý, Milan, Doc. RNDr. Ph.D. (www)
Danihelka, Jiří, Ing. Ph.D.
Karimová, Katrin, Bc.
Knollová (Kuželová), Ilona, Mgr. (www)
Kubešová, Svatava, RNDr.
Kubošová, Klára, Mgr.
Lososová, Zdeňka, RNDr. Ph.D. (www)
Pelánková (Lučeničová), Barbora, Mgr.
Otýpková, Zdenka, Mgr.
Roleček, Jan, Mgr. (www)
Láníková (Simonová), Deana, Mgr.
Tichý, Lubomír, Mgr. Ph.D.
Zelený, David, Mgr.

Ekologie rašelinišť

Hájek, Michal, Mgr. Ph.D.
Hájková, Petra, Mgr. Ph.D.
Horsák, Michal, RNDr. Ph.D.
Navrátilová, Jana, Mgr. (www)

Ekologie a biosystematika bezobratlých

Vaňhara, Jaromír, Prof. RNDr. CSc.
Bryja, Josef, Mgr. Ph.D.
Michalková, Veronika, Mgr.
Muráriková, Natália, Mgr.
Pekár, Stanislav, Doc. Mgr. Ph.D.
Rozkošný, Rudolf, Prof. RNDr. DrSc.
Schlaghamerský, Jiří, Dipl. Biol. Ph.D
Tóthová, Andrea, RNDr.
Vácha, Martin, RNDr. Ph.D.

Evoluční a molekulární ekologie cizopasníků

Gelnar, Milan, Doc. RNDr. CSc.
Blažek, Radim, RNDr.
Piňos (Červenka), Jaroslav
Dávidová, Martina, RNDr.
Koubková, Božena, RNDr. Ph.D.
Mikulíček, Peter, Mgr.
Ondračková, Markéta, Mgr. Ph.D.
Přikrylová, Iva, Mgr.
Řehulková, Eva, Mgr.
Sonnek, Radim, Mgr.
Seifertová (Steinerová), Mária, Mgr.
Vetešníková Šimková (Šimková), Andrea, RNDr. Ph.D.
Valigurová, Andrea, RNDr.
Vyskočilová, Martina, Mgr.

Ekologie vodních bezobratlých - hydrobiologie

Helešic, Jan, Doc. RNDr. Ph.D.
Horsák, Michal, RNDr. Ph.D.
Omesová, Marie, Mgr. Ph.D.
Pařil, Petr, Mgr.
Růžičková, Marcela
Schenková, Jana, RNDr. Ph.D.
Zahrádková, Světlana, Doc. RNDr. Ph.D.

Ekologie drobných savců

Řehák, Zdeněk, Doc. RNDr. Ph.D.
Bartonička, Tomáš, Mgr. Ph.D.
Zukal, Jan, Mgr. Dr.

IT, administrativa a technické zabezpečení

Hájek, Ondřej, Mgr.
Němejc, Stanislav
Rozehnal, Jiří, RNDr.
Slezáková, Věra

© Rozrazil 2005