Terénní cvičení z geobotaniky (Bi6661)

David Zelený, Lubomír Tichý, Zdeňka Lososová, Ching-Feng Li (Woody) & Martin Večeřa

O předmětu

Studijní materiály na IS MUNI 

Fotogalerie

Pozor změna: V roce 2015 se cvičení uskuteční v termínu 1.-5. června v Areálu U Lamberka nedaleko obce Březník.

Podrobnosti ke cvičení naleznete zde.


Pětidenní blokové cvičení, které probíhá každý rok na vybranné terénní základně mimo Brno. Jeho hlavním úkolem je naučit studenty, jak budou jako potenciální vegetační ekologové pracovat v terénu - od samostatného sběru dat přes jejich zpracování až po jejich vyhodnocení. Intenzivní práce probíhá samostatně v malých skupinkách a je rozdělena na několik dílčích úkolů - vedle zapisování fytocenologických snímků v lesní i nelesní vegetaci si studenti vyzkouší založení a vyhodnocení trvalého travního experimentu, vegetační mapování a celou řadu metod, které jsou s tím spojené (měření světla procházející zápojem, rekonstrukce prostorové struktury lesa, měření a odhad množství biomasy travinné vegetace, jednoduchá chemická analýza půdních vzorků a další).


Odkaz na stránky předmětu v ISu: http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?id=397394NAVRCHOLU.cz