Reference No. 5180

Gašperík, J., Godány, A., Hostínová, E., Zelinka, J. 1983. Specific endonuclease Sau 3239 I from Streptomyces aureofaciens CCM 3239. Biológia, Bratislava. 38 : 315-319.