AKTUALIZACE: Informace k aktuálním opatřením

Aktualizované informace o provozu na vysokých školách, možnostech akademických obřadů, o úpravě povinnosti nošení ochranných pomůcek, testování i příjezdů ze zahraničí.

8. 6. 2021 Roman Čermák

Nošení ochranných pomůcek se nevtahuje se na:

 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,

Provoz vysokých škol:

 1. účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
 2. při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a 
 3. účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že:
  • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8,
  • všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.

Testování (aktualizováno 25. 6. 2021)

I po 1. červenci je na pracoviště Přírodovědecké fakulty povoleno vstupovat pouze těm zaměstnancům, kteří disponují negativním PCR nebo antigenním testem na COVID ne starším sedmi dnů, nebo mají výjimku z testování. (Tedy prodělali onemocnění COVID-19 v průběhu posledních 180 dnů, případně absolvovali alespoň první dávku vakcinace, od které uplynulo minimálně 22 dnů.)

Příjezdy ze zahraničí (aktualizováno 25. 6. 2021)

Do České republiky mohou bez omezení přijíždět lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. ČR také začne uznávat certifikát o provedeném očkování vystavený Srbskou republikou při vstupu a pobytu na českém území.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.