Cena děkana PřF MU 2022

Cena děkana se řídí Opatřením děkana č.7/2019 o Podmínkách stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, odst. A.2., písm. a) a je každoročně vyhlašována s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

13. 1. 2022 Jana Procházková


<span>Foto: Helena </span>Brunnerová

V roce 2022 byly vyhlášeny dvě kategorie:
a) nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu
b) nejlepší student doktorského studijního programu

Za každou kategorii může ředitel ústavu nominovat 1 osobu, u velkých ústavů až 2 osoby (studenty / čerstvé absolventy). Formulář k Ceně děkana není, stačí krátké zhodnocení navrhovaného studenta ve Wordu. Další přílohy nejsou potřeba.

Nominace na Cenu děkana Přírodovědecké fakulty MU zasílejte na prochazkova@sci.muni.cz do 24. února 2022.

Na Cenu děkana můžete navrhovat i studenty navržené na Cenu rektora, v tom případě stačí pouze poslat jméno studenta, nominační list použijeme z Ceny rektora.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.