Cena Františka Běhounka 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

22. 7. 2021

Cena se uděluje vědecké osobnosti, která splňuje následující podmínky:

  • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
  • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR a
  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

S oceněním je spojena finanční odměna ve výši 250 000 Kč. Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje in memoriam.

Nominace je podávána pod záštitou pana rektora. Podklady do soutěže posílejte do 12. srpna 2021. Další informace najdete na webu Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci a na stránkách MŠMT.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.