Cena Jihomoravského kraje 2021

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje každoročně oceňuje hrdinské, intelektuální, sportovní a jiné výjimečné činy, díla a přínosy fyzických osob, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením a jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj, přispívá k jeho rozvoji, věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami dávají příklad druhým. 

15. 7. 2021 Jana Procházková

Cena JMK se uděluje v následujících oblastech:

  • za záchranu života,
  • za hrdinský čin,
  • za pomoc zdravotně postiženým a potřebným,
  • za práci s mládeží,
  • za dílo, činnost, nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu,
  • za přínos v oblasti vědy,
  • za přínos v oblasti umění,
  • za přínos v oblasti folkloru,
  • za přínos v oblasti sportu.

Oceněný obdrží pamětní list a pamětní medaili, součástí ocenění je i finanční dar. Návrhy na udělení ceny se předkládají do 31. července 2021. Další informace najdete na webu Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci a na stránkách Jihomoravského kraje.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.