Cena Josefa Vavrouška

Environmentální cenu Josefa Vavrouška každoročně uděluje Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl první federální ministr životního prostředí, který prosazoval koncept udržitelného života v Česku i v rámci evropské spolupráce a OSN, a univerzitní učitel. Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí.

22. 11. 2021 Jana Procházková


Josef Vavroušek. Foto:<a href="https://www.cenajosefavavrouska.cz/Odkaz-Josefa-Vavrouska" title="cenajosefavavrouska.cz"> www.cenajosefavavrouska.cz</a>

Cena v podobě diplomu, uměleckého předmětu a případně i finanční odměny se uděluje zpravidla třem laureátům:
1) za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje,
2) za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky,
3) za Eko zásek roku pro mladé (do 26 let věku) za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

Kandidáty je možné navrhovat pomocí elektronického formuláře, a to do 1. dubna 2022. Nezbytnou součástí nominace je: jméno kandidáta, podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný, a jméno a kontakt na navrhovatele.

Další informace o soutěži najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.